Trắc nghiệm Tác giả Hoài Thanh Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Hoài Thanh quê ở?

 • A
  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • B
  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam
 • C
  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
 • D
  Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
Câu 2 :

Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Nhà nho nghèo
 • B
  Quan lại
 • C
  Buôn bán nhỏ
 • D
  Công giáo
Câu 3 :

Hoài Thanh làm Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc ở đâu?

 • A
  Sài Gòn
 • B
  Huế
 • C
  Quảng Bình
 • D
  Hà Nội
Câu 4 :

Hoài Thanh được xem là?

 • A
  Nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại
 • B
  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới
 • C
  Thi sĩ của đồng quê
 • D
  Nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại
Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của Hoài Thanh?

 • A
  Văn chương và hành động
 • B
  Thi nhân Việt Nam
 • C
  Tỉnh quốc hồn ca
 • D
  Nói chuyện thơ và kháng chiến
Câu 6 :

Phong cách phê bình của Hoài Thanh là?

 • A
  Mạnh mẽ, dứt khoát, quan điểm rõ ràng
 • B
  Phê bình nhẹ nhàng, tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, hình ảnh
 • C
  Có sự kết hợp giữa tính khoa học với tính văn chương logic, độc đáo
 • D
  Đáp án B và C
Câu 7 :

Hoài Thanh tham gia các phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp bắt giam khi nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng Tám
 • B
  Sau Cách mạng tháng Tám
 • C
  Những năm 1930
 • D
  Đáp án khác

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hoài Thanh quê ở?

 • A
  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • B
  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam
 • C
  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
 • D
  Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Tác giả Hoài Thanh quê ở Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An

Câu 2 :

Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Nhà nho nghèo
 • B
  Quan lại
 • C
  Buôn bán nhỏ
 • D
  Công giáo

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo

Câu 3 :

Hoài Thanh làm Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc ở đâu?

 • A
  Sài Gòn
 • B
  Huế
 • C
  Quảng Bình
 • D
  Hà Nội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh làm Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc ở Huế

Câu 4 :

Hoài Thanh được xem là?

 • A
  Nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại
 • B
  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới
 • C
  Thi sĩ của đồng quê
 • D
  Nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh là nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của Hoài Thanh?

 • A
  Văn chương và hành động
 • B
  Thi nhân Việt Nam
 • C
  Tỉnh quốc hồn ca
 • D
  Nói chuyện thơ và kháng chiến

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Hoài Thanh

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Tỉnh quốc hồn ca của Phan Châu Trinh

Câu 6 :

Phong cách phê bình của Hoài Thanh là?

 • A
  Mạnh mẽ, dứt khoát, quan điểm rõ ràng
 • B
  Phê bình nhẹ nhàng, tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, hình ảnh
 • C
  Có sự kết hợp giữa tính khoa học với tính văn chương logic, độc đáo
 • D
  Đáp án B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về phong cách sáng tác của Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Cách phê bình của Hoài Thanh nhẹ nhàng, tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, hình ảnh. Có sự kết hợp giữa tính khoa học với tính văn chương logic độc đáo

Câu 7 :

Hoài Thanh tham gia các phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp bắt giam khi nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng Tám
 • B
  Sau Cách mạng tháng Tám
 • C
  Những năm 1930
 • D
  Đáp án khác

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Trước Cách mạng tháng Tám, Hoài Thanh tham gia các phong trào yêu nước ngay từ thời đi học và bị thực dân Pháp bắt giam

close