Trắc nghiệm Tác phẩm Một thời đại trong thơ ca Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Một thời đại trong thi ca của tác giả nào?

 • A
  Hoài Thanh
 • B
  Tố Hữu
 • C
  Nguyễn Bính
 • D
  Anh Thơ
Câu 2 :

Một thời đại trong thi ca trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Văn chương và hành động
 • B
  Thi nhân Việt Nam
 • C
  Có một nền văn hóa Việt Nam
 • D
  Nói chuyện thơ kháng chiến
Câu 3 :

Thể loại của Một thời đại trong thi ca là?

 • A
  Tiểu luận
 • B
  Phê bình
 • C
  Xã luận
 • D
  Ngôn luận
Câu 4 :

Một thời đại trong thi ca thuộc phần nào của tác phẩm Thi nhân Việt Nam?

 • A
  Phần một
 • B
  Phần hai
 • C
  Phần ba
 • D
  Phần bốn
Câu 5 :

Theo tác giả Hoài Thanh, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì?

 • A
  Ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ nhận ra
 • B
  Thơ mới và thơ cũ đều có những cái hay, cái dở
 • C
  Tìm ra quan niệm cá nhân
 • D
  A và B đúng
Câu 6 :

Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG

Tác giả Hoài Thanh đã nêu ra cách nhận diện tinh thần của thơ mới như thế nào?

 • A
  Căn cứ vào cái tiêu biểu
 • B
  Căn cứ vào cái đại thể
 • C
  So sánh với thơ cũ để thấy được sự khác biệt
 • D
  Tập trung tìm kiếm những bài thơ hay
Câu 7 :

Theo tác giả, thơ cũ là tiếng nói của

 • A
  “Cái ta”: đoàn thể, cộng đồng, dân tộc
 • B
  “Cái tôi”: cái riêng, cá nhân
 • C
  Không của riêng bất cứ ai
 • D
  A và B đúng
Câu 8 :

Cốt lõi mà tinh thần thơ mới đem đến cho thi đàn Việt Nam lúc bấy giờ là gì?

 • A
  Cốt cách của người thi sĩ dần biến mất
 • B
  Chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện trong thi ca
 • C
  Chữ ta với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện trong thi ca
 • D
  Sự mất dần của cái tôi cá nhân trong thi đàn Việt Nam
Câu 9 :

Theo Hoài Thanh, người đại diện đầy đủ nhất cho thời đại của “chữ tôi” là?

 • A
  Chế Lan Viên
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Xuân Diệu
 • D
  Huy Cận
Câu 10 :

Trong “Một thời đại trong thi ca”, Hoài Thanh viết “ta thoát lên tiên” cùng hồn của nhà thơ nào?

 • A
  Thế Lữ
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Xuân Diệu
 • D
  Huy Cận
Câu 11 :

Các nhà thơ lãng mạn cũng như “người thanh niên” bấy giờ trong tác phẩm Một thời đại trong thi ca đã giải tỏa bị kịch đời mình bằng cách nào?

 • A
  Gửi cả vào tiếng Việt
 • B
  Từ bỏ thơ ca, sáng tác thể loại văn học khác
 • C
  Đấu tranh để thoát khỏi bị kịch
 • D
  Không làm gì cả
Câu 12 :

Trong Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh dùng từ “hồn thơ trong sáng” để chỉ nhà thơ nào?

 • A
  Thế Lữ
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Nguyễn Nhược Pháp
 • D
  Lưu Trọng Lư
Câu 13 :

Trong Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh dùng từ “ảo não” để chỉ nhà thơ nào?

 • A
  Huy Cận
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Nguyễn Nhược Pháp
 • D
  Lưu Trọng Lư
Câu 14 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Một thời đại trong thi ca là?

 • A
  Nội dung cốt yếu của tinh thần thơ mới
 • B
  Các tác phẩm thuộc phong trào thơ mới
 • C
  Chủ nghĩa hiện thực Việt Nam
 • D
  Bi kịch của tinh thần thơ mới
Câu 15 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG phải nghệ thuật của tác phẩm Một thời đại trong thi ca?

 • A
  Kết hợp một cách hài hòa giữa tính khoa học và tính văn chương nghệ thuật
 • B
  Lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo
 • C
  Văn phong tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc
 • D
  Ngôn ngữ tươi sáng, giàu nhạc điệu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Một thời đại trong thi ca của tác giả nào?

 • A
  Hoài Thanh
 • B
  Tố Hữu
 • C
  Nguyễn Bính
 • D
  Anh Thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Tác giả của Một thời đại trong thi ca là Hoài Thanh

Câu 2 :

Một thời đại trong thi ca trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Văn chương và hành động
 • B
  Thi nhân Việt Nam
 • C
  Có một nền văn hóa Việt Nam
 • D
  Nói chuyện thơ kháng chiến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Một thời đại trong thi ca

Lời giải chi tiết :

Một thời đại trong thi ca trích từ cuốn Thi nhân Việt Nam

Câu 3 :

Thể loại của Một thời đại trong thi ca là?

 • A
  Tiểu luận
 • B
  Phê bình
 • C
  Xã luận
 • D
  Ngôn luận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Một thời đại trong thi ca

Lời giải chi tiết :

Một thời đại trong thi ca thuộc thể loại tiểu luận

Câu 4 :

Một thời đại trong thi ca thuộc phần nào của tác phẩm Thi nhân Việt Nam?

 • A
  Phần một
 • B
  Phần hai
 • C
  Phần ba
 • D
  Phần bốn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Một thời đại trong thi ca

Lời giải chi tiết :

Một thời đại trong thi ca là bài tiểu luận mở đầu cho cuốn Thi nhân Việt Nam

Câu 5 :

Theo tác giả Hoài Thanh, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì?

 • A
  Ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ nhận ra
 • B
  Thơ mới và thơ cũ đều có những cái hay, cái dở
 • C
  Tìm ra quan niệm cá nhân
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Khó khăn trong việc tìm ra tinh thần thơ mới:

- Ranh giới giữa thơ mới và thơ cũ không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ nhận ra: “Hôm nay đã phôi phai từ hôm qua và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít nhiều cái cũ”

- Cả thơ cũ và thơ mới đều có những cái hay, cái dở: “Khốn nỗi cái tầm thường cái lố lăng chẳng phải của riêng thời nào”

Câu 6 :

Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG

Tác giả Hoài Thanh đã nêu ra cách nhận diện tinh thần của thơ mới như thế nào?

 • A
  Căn cứ vào cái tiêu biểu
 • B
  Căn cứ vào cái đại thể
 • C
  So sánh với thơ cũ để thấy được sự khác biệt
 • D
  Tập trung tìm kiếm những bài thơ hay

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh đã nêu ra cách nhận diện tinh thần của thơ mới:

- Căn cứ vào cái tiêu biểu: phải so sánh bài hay với bài hay, vì chỉ có bài hay mới toát lên được tinh thần của thơ ca đích thực

- Căn cứ vào cái đại thể: phải nhìn vào đại thể để đánh giá khách quan, toàn diện, tránh cái nhìn vụn vặt, phiến diện

- So sánh với thơ cũ để thấy được sự khác biệt, từ đó mới xác lập cái cốt lõi của tinh thần thơ mới

Câu 7 :

Theo tác giả, thơ cũ là tiếng nói của

 • A
  “Cái ta”: đoàn thể, cộng đồng, dân tộc
 • B
  “Cái tôi”: cái riêng, cá nhân
 • C
  Không của riêng bất cứ ai
 • D
  A và B đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Thơ mới là tiếng nói của “cái tôi” với nghĩa tuyệt đối, gắn liền với cái riêng, cái cá nhân, cá thể

Câu 8 :

Cốt lõi mà tinh thần thơ mới đem đến cho thi đàn Việt Nam lúc bấy giờ là gì?

 • A
  Cốt cách của người thi sĩ dần biến mất
 • B
  Chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện trong thi ca
 • C
  Chữ ta với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện trong thi ca
 • D
  Sự mất dần của cái tôi cá nhân trong thi đàn Việt Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Điều cốt lõi mà tinh thần thơ mới: Chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện trong thi ca

Câu 9 :

Theo Hoài Thanh, người đại diện đầy đủ nhất cho thời đại của “chữ tôi” là?

 • A
  Chế Lan Viên
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Xuân Diệu
 • D
  Huy Cận

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Theo Hoài Thanh, Xuân Diệu là nhà thơ đại biểu đầy đủ nhất cho thời đại “chữ tôi”

Câu 10 :

Trong “Một thời đại trong thi ca”, Hoài Thanh viết “ta thoát lên tiên” cùng hồn của nhà thơ nào?

 • A
  Thế Lữ
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Xuân Diệu
 • D
  Huy Cận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ

Câu 11 :

Các nhà thơ lãng mạn cũng như “người thanh niên” bấy giờ trong tác phẩm Một thời đại trong thi ca đã giải tỏa bị kịch đời mình bằng cách nào?

 • A
  Gửi cả vào tiếng Việt
 • B
  Từ bỏ thơ ca, sáng tác thể loại văn học khác
 • C
  Đấu tranh để thoát khỏi bị kịch
 • D
  Không làm gì cả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Các nhà thơ lãng mạn cũng như “người thanh niên” bấy giờ đã giải tỏa bị kịch đời mình bằng cách gửi cả vào tiếng Việt

Câu 12 :

Trong Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh dùng từ “hồn thơ trong sáng” để chỉ nhà thơ nào?

 • A
  Thế Lữ
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Nguyễn Nhược Pháp
 • D
  Lưu Trọng Lư

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Hồn thơ trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp

Câu 13 :

Trong Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh dùng từ “ảo não” để chỉ nhà thơ nào?

 • A
  Huy Cận
 • B
  Nguyễn Bính
 • C
  Nguyễn Nhược Pháp
 • D
  Lưu Trọng Lư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Ảo não như Huy Cận

Câu 14 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Một thời đại trong thi ca là?

 • A
  Nội dung cốt yếu của tinh thần thơ mới
 • B
  Các tác phẩm thuộc phong trào thơ mới
 • C
  Chủ nghĩa hiện thực Việt Nam
 • D
  Bi kịch của tinh thần thơ mới

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tác phẩm và rút ra giá trị nội dung của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

- Một thời đại trong thi ca nêu rõ nội dung cốt yếu của “tinh thần thơ mới”

- Lần đầu tiên “chữ tôi, với cái nghĩa tuyệt đối của nó”, xuất hiện trong thi ca đồng thời cũng nói lên “cái bi kịch ngấm ngầm trong hồn người thanh niên” hồi bấy giờ

Câu 15 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG phải nghệ thuật của tác phẩm Một thời đại trong thi ca?

 • A
  Kết hợp một cách hài hòa giữa tính khoa học và tính văn chương nghệ thuật
 • B
  Lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo
 • C
  Văn phong tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc
 • D
  Ngôn ngữ tươi sáng, giàu nhạc điệu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tác phẩm và rút ra giá trị nghệ thuật của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Kết hợp một cách hài hòa giữa tính khoa học và tính văn chương nghệ thuật

- Nghệ thuật lập luận khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và một văn phong tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc

close