Trắc nghiệm Tác phẩm Tôi có một ước mơ Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

 • A
  Đạo sĩ
 • B
  Mục sư
 • C
  Nhà sư
 • D
  Giáo viên
Câu 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

 • A
  Vật lý
 • B
  Hóa học
 • C
  Hòa bình
 • D
  Văn học
Câu 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

 • A
  Người Mỹ gốc Phi
 • B
  Người Mỹ gốc Mỹ
 • C
  Người Mỹ gốc Á
 • D
  Người Á gốc Phi
Câu 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

 • A
  Về những bài học cuộc sống
 • B
  Về con người
 • C
  Về xã hội
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Diễn thuyết
 • C
  Truyện ngắn
 • D
  Văn bản thông tin
Câu 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A
  Tự sự
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Nghị luận
 • D
  Biểu cảm
Câu 7 :

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A
  Mác-tin Lu-thơ Kinh tham gia cuộc họp của chính phủ Mỹ tổ chức. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.
 • B
  Mác-tin Lu-thơ Kinh đã tham gia tổ chức tuần hành tại Oa-sing-ton nhằm mục đích kêu gọi tham gia đạo luật dân quyền, bình đẳng cho người da đen. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.
 • C
  Mác-tin Lu-thơ Kinh phát biểu khi lên nhận giải Nobel Hòa bình
 • D
  Mác-tin Lu-thơ Kinh phát biểu trong cuộc tuần hành bảo vệ môi trường
Câu 8 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

 • A
  Khiến mọi người chú ý đến người da đen
 • B
  Lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của tự do đến mọi người.
 • C
  Lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến mọi người.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 9 :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

 • A
  Làm bài diễn văn trở nên thuyết phục hơn
 • B
  Khiến lời mở đầu gây chú ý nhiều hơn
 • C
  Là một minh chứng về sự giải phóng nô lệ đã xảy ra cách đây một thế kỷ
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 10 :

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

 • A
  Một năm sau
 • B
  Ngay bây giờ
 • C
  Mười năm sau
 • D
  Một tuần sau
Câu 11 :

Quan điểm đấu tranh của tác giả là gì?

 • A
  Đó phải là một cuộc đấu tranh chính trị xuất phát từ lòng tự trọng thanh cao
 • B
  Tránh bạo lực đem đến đau thương mất mát
 • C
  Đấu tranh đòi quyền bình đẳng của người da đen phải tiến lên uy nghi với cả sức mạnh vật chất và tâm hồn
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 12 :

Qua cách diễn đạt và đưa ra bằng chứng, tác giả đã thể hiện thái độ và tình cảm của mình như thế nào?

 • A
  Niềm xót thương đối với người da đen
 • B
  Niềm khát khao cháy bỏng được tự do, bình đẳng với người da trắng
 • C
  Niềm cảm thông sâu sắc với người da đen
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 13 :

Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng nhằm tác động mạnh đến người đọc, người nghe?

 • A
  Ẩn dụ
 • B
  So sánh
 • C
  Điệp cấu trúc
 • D
  Hoán dụ
Câu 14 :

Vấn đề trọng tâm được đề cập ở văn bản Tôi có một ước mơ là gì?

 • A
  Đề cập đến hành trình hiện thực hóa giấc mơ của tác giả
 • B
  Niềm khao khát có được sự tự do, bình đẳng của người da đen với người da trắng
 • C
  Truyền cảm hứng cho giới trẻ Mỹ
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 15 :

Giá trị nội dung của văn bản là?

 • A
  Diễn tả chân thực cuộc sống của người da đen trên đất Mỹ
 • B
  Nêu lên tầm quan trọng của tự do và quyền bình đẳng
 • C
  Bày tỏ giấc mơ bình đẳng của người da đen
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 16 :

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản là?

 • A
  Nghệ thuật liệt kê lấy dẫn chứng rõ ràng rành mạch
 • B
  Câu văn có sức truyền cảm
 • C
  Lập luận mang tính chặt chẽ và đầy thuyết phục
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

 • A
  Đạo sĩ
 • B
  Mục sư
 • C
  Nhà sư
 • D
  Giáo viên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Martin Luther King

Lời giải chi tiết :

Tác giả Martin Luther King là một mục sư

Câu 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

 • A
  Vật lý
 • B
  Hóa học
 • C
  Hòa bình
 • D
  Văn học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Martin Luther King

Lời giải chi tiết :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1964

Câu 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

 • A
  Người Mỹ gốc Phi
 • B
  Người Mỹ gốc Mỹ
 • C
  Người Mỹ gốc Á
 • D
  Người Á gốc Phi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Martin Luther King

Lời giải chi tiết :

Martin Luther King là nhà nhân quyền người Mỹ gốc Phi

Câu 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

 • A
  Về những bài học cuộc sống
 • B
  Về con người
 • C
  Về xã hội
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Martin Luther King

Lời giải chi tiết :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến các vấn đề nóng của thế giới, về con người, về xã hội và về những điều là bài học của cuộc sống.

Câu 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Diễn thuyết
 • C
  Truyện ngắn
 • D
  Văn bản thông tin

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là: bài diễn thuyết

Câu 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A
  Tự sự
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Nghị luận
 • D
  Biểu cảm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại phương thức biểu đạt của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là nghị luận

Câu 7 :

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A
  Mác-tin Lu-thơ Kinh tham gia cuộc họp của chính phủ Mỹ tổ chức. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.
 • B
  Mác-tin Lu-thơ Kinh đã tham gia tổ chức tuần hành tại Oa-sing-ton nhằm mục đích kêu gọi tham gia đạo luật dân quyền, bình đẳng cho người da đen. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.
 • C
  Mác-tin Lu-thơ Kinh phát biểu khi lên nhận giải Nobel Hòa bình
 • D
  Mác-tin Lu-thơ Kinh phát biểu trong cuộc tuần hành bảo vệ môi trường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại hoàn cảnh ra đời tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời vào ngày 28 - 8 - 1963, Mác-tin Lu-thơ Kinh đã tham gia tổ chức tuần hành tại Oa-sing-ton. Buổi tuần hành nhằm mục đích kêu gọi tham gia đạo luật dân quyền, bình đẳng cho người da đen. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.

Câu 8 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

 • A
  Khiến mọi người chú ý đến người da đen
 • B
  Lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của tự do đến mọi người.
 • C
  Lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến mọi người.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn mở đầu của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của tự do đến mọi người.

Câu 9 :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

 • A
  Làm bài diễn văn trở nên thuyết phục hơn
 • B
  Khiến lời mở đầu gây chú ý nhiều hơn
 • C
  Là một minh chứng về sự giải phóng nô lệ đã xảy ra cách đây một thế kỷ
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 2 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng nước Mỹ: đây là một minh chứng, bằng chứng sống về sự giải phóng nô lệ đã xảy ra cách đây một thế kỷ, nó đánh dấu kỷ nguyên được giải phóng của người da đen, họ đã được công nhận quyền bình đẳng cách đây hàng trăm năm nhưng sự thật thì ngược lại.

Câu 10 :

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

 • A
  Một năm sau
 • B
  Ngay bây giờ
 • C
  Mười năm sau
 • D
  Một tuần sau

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 4 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác giả đánh thẳng vào tâm lí của tư bản đó là luôn chậm trễ trong việc đưa ra quyền tự do bằng những lời xoa dịu xa xỉ, ông nhấn mạnh “Ngay Bây Giờ” quyền công lí ấy cần phải được thực hiện bằng hành động cụ thể, phải thấy được kết quả thực tế.

Câu 11 :

Quan điểm đấu tranh của tác giả là gì?

 • A
  Đó phải là một cuộc đấu tranh chính trị xuất phát từ lòng tự trọng thanh cao
 • B
  Tránh bạo lực đem đến đau thương mất mát
 • C
  Đấu tranh đòi quyền bình đẳng của người da đen phải tiến lên uy nghi với cả sức mạnh vật chất và tâm hồn
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 5 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Quan điểm đấu tranh của tác giả được thể hiện rất rõ ràng. Đó phải là một cuộc đấu tranh chính trị xuất phát từ lòng tự trọng thanh cao, tránh để những thù hận và sự thỏa mãn cá nhân chiếm lấy tâm hồn mà biến cuộc đấu tranh trở thành bạo lực, đem đến đau thương, mất mát. Theo ông, đấu tranh đòi quyền bình đẳng của người da đen phải tiến lên uy nghi với cả sức mạnh vật chất và tâm hồn chứ không phải là cuộc chiến tranh vũ trang phi nghĩa đầy đau thương.

Câu 12 :

Qua cách diễn đạt và đưa ra bằng chứng, tác giả đã thể hiện thái độ và tình cảm của mình như thế nào?

 • A
  Niềm xót thương đối với người da đen
 • B
  Niềm khát khao cháy bỏng được tự do, bình đẳng với người da trắng
 • C
  Niềm cảm thông sâu sắc với người da đen
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 8 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Qua cách diễn đạt và đưa ra bằng chứng, tác giả đã thể hiện niềm khát khao, cháy bỏng được tự do, được bình đẳng với người da trắng của mình. Bởi một dân tộc đã bị coi là nô lệ suốt mấy thế kỷ, giờ đây khi sự tự do, giải phóng con người đang cận kề, khát khao ấy càng trở lên cháy bỏng, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Câu 13 :

Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng nhằm tác động mạnh đến người đọc, người nghe?

 • A
  Ẩn dụ
 • B
  So sánh
 • C
  Điệp cấu trúc
 • D
  Hoán dụ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 10, 11, 12 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ được tác giả sử dụng là biện pháp điệp cấu trúc “Tôi mơ rằng…” và đằng sau đó chính là những tưởng tượng của tác giả về một thế giới khi mà công lý và sự tự do đã được thi hành, con người chung sống bình đẳng, hạnh phúc.

Câu 14 :

Vấn đề trọng tâm được đề cập ở văn bản Tôi có một ước mơ là gì?

 • A
  Đề cập đến hành trình hiện thực hóa giấc mơ của tác giả
 • B
  Niềm khao khát có được sự tự do, bình đẳng của người da đen với người da trắng
 • C
  Truyền cảm hứng cho giới trẻ Mỹ
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kỹ tác phẩm, chú ý đến mục đích của bài viết.

Lời giải chi tiết :

Vấn đề trọng tâm được đề cập trong văn bản Tôi có một ước mơ là niềm khao khát có được sự tự do, bình đẳng của người da đen với người da trắng được thể hiện rõ nét qua cụm từ “tôi có một ước mơ” được lặp đi lặp lại trong bài diễn văn.

Câu 15 :

Giá trị nội dung của văn bản là?

 • A
  Diễn tả chân thực cuộc sống của người da đen trên đất Mỹ
 • B
  Nêu lên tầm quan trọng của tự do và quyền bình đẳng
 • C
  Bày tỏ giấc mơ bình đẳng của người da đen
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và rút ra giá trị nội dung

Lời giải chi tiết :

Văn bản mở đầu bằng lời miêu tả cuộc sống của người da đen trên nước Mỹ với quá nhiều những khó khăn thử thách như bị kì thị, bị xiềng xích, bi cách li. Chính vì thế tác giả nêu lên tầm quan trọng của việc người da đen đứng lên đấu tranh cho quyền sống của mình. Cuối cùng tác giả nêu lên ước mơ của mình cũng là của những người da đen khi sống trên đất Mỹ.

Câu 16 :

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản là?

 • A
  Nghệ thuật liệt kê lấy dẫn chứng rõ ràng rành mạch
 • B
  Câu văn có sức truyền cảm
 • C
  Lập luận mang tính chặt chẽ và đầy thuyết phục
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và rút ra đặc sắc nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Đặc sắc nghệ thuật

- Diễn thuyết hay và hấp dẫn

- Nghệ thuật liệt kê lấy dẫn chứng rõ ràng rành mạch

- Câu văn có sức truyền cảm

- Lập luận mang tính chặt chẽ và đầy thuyết phục

close