Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Puskin Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Pu – skin là nhà thơ nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

 • D

  Pháp

Câu 2 :

Pu – skin sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nông dân no đủ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Câu 3 :

Pu – skin sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nông dân no đủ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Câu 4 :

Pu – skin được mệnh danh là:

 • A

  Mặt trời của thi ca Nga

 • B

  Người khổng lồ của văn học Nga

 • C

  Lá cờ đầu của văn học Nga

 • D

  Nhà thơ lãng mạn nhất nước Nga

Câu 5 :

Pu – skin sáng tác nhiều nhất ở thể loại văn học nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Câu 6 :

Đặc điểm sáng tác thơ Pu – skin là?

 • A

  Sáng tác theo nguyên lý “tảng băng trôi”

 • B

  Cốt truyện đơn giản, thường đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa

 • C

  Mang tư tưởng lớn của thời đại, những tình cảm lớn của con người, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc

 • D

  Là một tiếng nói trong sáng, thuần khiết, thể hiện cuộc sống một cách giản dị, chân thực

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Pu – skin?

 • A

  Ép – ghê- nhi Ô – nhê - ghin

 • B

  Đảo Xa – kha - lin

 • C

  Người tù Cap – ca - dơ

 • D

  Cô tiểu thư nông thôn

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Pu – skin?

 • A

  Trăm năm cô đơn

 • B

  Ông già và biển cả

 • C

  Con đầm bích

 • D

  Người trong bao

Câu 9 :

Tác phẩm Ép – ghê – nhi Ô – nhê – ghin của Puskin thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Kịch

 • C

  Thơ

 • D

  Tiểu thuyết bằng thơ

Câu 10 :

Tác phẩm Con đầm pích của Pu – skin thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Câu 11 :

Các sáng tác của Pu – skin thể hiện nội dung gì?

 • A

  Thể hiện vẻ đẹp ngoại hình của con người Nga

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp tâm hồn nhân dân Nga khát khao tự do

 • C

  Thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước Nga

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Pu – skin là nhà thơ nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

 • D

  Pháp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Pu – skin là nhà thơ của nước Nga

Câu 2 :

Pu – skin sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nông dân no đủ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Pu – skin sinh ra trong một gia đình quý tộc Nga

Câu 3 :

Pu – skin sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nông dân no đủ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Pu – skin sinh ra trong một gia đình quý tộc Nga

Câu 4 :

Pu – skin được mệnh danh là:

 • A

  Mặt trời của thi ca Nga

 • B

  Người khổng lồ của văn học Nga

 • C

  Lá cờ đầu của văn học Nga

 • D

  Nhà thơ lãng mạn nhất nước Nga

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Pu – skin được mệnh danh là “Mặt trời của thi ca Nga”

Câu 5 :

Pu – skin sáng tác nhiều nhất ở thể loại văn học nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà thơ Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Pu – skin là một thi sĩ lừng danh với hơn 800 bài thơ trữ tình

Câu 6 :

Đặc điểm sáng tác thơ Pu – skin là?

 • A

  Sáng tác theo nguyên lý “tảng băng trôi”

 • B

  Cốt truyện đơn giản, thường đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa

 • C

  Mang tư tưởng lớn của thời đại, những tình cảm lớn của con người, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc

 • D

  Là một tiếng nói trong sáng, thuần khiết, thể hiện cuộc sống một cách giản dị, chân thực

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại đặc điểm sáng tác của Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Văn chương Pu – skin luôn là một tiếng nói trong sáng, thuần khiết, thể hiện cuộc sống một cách giản dị, chân thực

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Pu – skin?

 • A

  Ép – ghê- nhi Ô – nhê - ghin

 • B

  Đảo Xa – kha - lin

 • C

  Người tù Cap – ca - dơ

 • D

  Cô tiểu thư nông thôn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Pu – skin

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Đảo Xa – kha – lin của tác giả Sê – khốp

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Pu – skin?

 • A

  Trăm năm cô đơn

 • B

  Ông già và biển cả

 • C

  Con đầm bích

 • D

  Người trong bao

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Pu – skin

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm của Pu – skin là Con đầm bích

Câu 9 :

Tác phẩm Ép – ghê – nhi Ô – nhê – ghin của Puskin thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Kịch

 • C

  Thơ

 • D

  Tiểu thuyết bằng thơ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết bằng thơ

Câu 10 :

Tác phẩm Con đầm pích của Pu – skin thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Con đầm pích thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 11 :

Các sáng tác của Pu – skin thể hiện nội dung gì?

 • A

  Thể hiện vẻ đẹp ngoại hình của con người Nga

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp tâm hồn nhân dân Nga khát khao tự do

 • C

  Thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước Nga

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung các sáng tác của Pu - skin

Lời giải chi tiết :

Các sáng tác của Pu – skin thể hiện tâm hồn nhân dân Nga khát khao tự do và tình yêu

close