Trắc nghiệm bài Chí Phèo - Tìm hiểu chung Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ban đầu, tác phẩm Chí Phèo có tên là?

 • A
  Chí Phèo
 • B
  Đôi lứa xứng đôi
 • C
  Luống cày
 • D
  Cái lò gạch cũ
Câu 2 :

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Câu 3 :

Nhan đề Chí Phèo do ai đặt?

 • A

  Tác giả

 • B

  Nhà xuất bản Đời Mới

 • C

  Hội Văn hóa cứu quốc

 • D

  Người biên soạn

Câu 4 :

Thể loại của tác phẩm Chí Phèo là gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Truyện dài

Câu 5 :

Chí Phèo viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức nghèo

 • B

  Người nông dân nghèo

 • C

  Người phụ nữ trong xã hội phong kiến

 • D

  Tình yêu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ban đầu, tác phẩm Chí Phèo có tên là?

 • A
  Chí Phèo
 • B
  Đôi lứa xứng đôi
 • C
  Luống cày
 • D
  Cái lò gạch cũ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

Ban đầu, truyện ngắn Chí Phèo có tên là Cái lò gạch cũ

Câu 2 :

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác năm 1941

Câu 3 :

Nhan đề Chí Phèo do ai đặt?

 • A

  Tác giả

 • B

  Nhà xuất bản Đời Mới

 • C

  Hội Văn hóa cứu quốc

 • D

  Người biên soạn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Chí Phèo

Lời giải chi tiết :

Sau khi in lại trong tập Luống cày, tác giả đặt tên tác phẩm là Chí Phèo

Câu 4 :

Thể loại của tác phẩm Chí Phèo là gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Truyện dài

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Chí Phèo thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 5 :

Chí Phèo viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức nghèo

 • B

  Người nông dân nghèo

 • C

  Người phụ nữ trong xã hội phong kiến

 • D

  Tình yêu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại đề tài của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Chí Phèo thuộc đề tài người nông dân nghèo trước Cách mạng

close