Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Huy - gô Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Huy – gô là nhà văn của nước nào?

 • A
  Nga
 • B
  Đức
 • C
  Pháp
 • D
  Ba Lan
Câu 2 :

Thời thơ ấu, Huy – gô đã tận dụng được kho sách quý báu cùng sự giáo dục sáng suốt.

Huy – gô ảnh hưởng sự giáo dục từ ai?

 • A
  Cha
 • B
  Mẹ
 • C
  Ông nội
 • D
  Bà nội
Câu 3 :

Thời thơ ấu, Huy – gô có ấn tượng mãnh liệt bởi những hành trình chuyển quân của ai?

 • A
  Cha
 • B
  Mẹ
 • C
  Ông
 • D
  Anh trai
Câu 4 :

Huy – gô sinh ra và lớn lên trong thế kỉ bao nhiêu?

 • A
  XVI
 • B
  XVII
 • C
  XVIII
 • D
  XIX
Câu 5 :

Huy – gô là nhà văn thuộc chủ nghĩa văn học nào?

 • A
  Chủ nghĩa hiện thực
 • B
  Chủ nghĩa lãng mạn
 • C
  Văn học ánh sáng
 • D
  Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo
Câu 6 :

Nhà văn đầu tiên nào của nước Pháp sau khi mất được đưa vào chôn cất ở điện Păng – tê – ông là ai?

 • A
  Sếch - xpia
 • B
  Pu - skin
 • C
  Huy - gô
 • D
  Ta - go
Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Huy – gô?

 • A

  Con kì nhông

 • B

  Nhà thờ đức bà Pa - ri

 • C

  Những người khốn khổ

 • D

  Chín ba mươi

Câu 8 :

Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Pa – ri của Huy – gô thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Kịch

 • D

  Tiểu thuyết

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác thơ của Huy – gô?

 • A

  Lá thu

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Tia sáng và bóng tối

 • D

  Trừng phạt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Huy – gô là nhà văn của nước nào?

 • A
  Nga
 • B
  Đức
 • C
  Pháp
 • D
  Ba Lan

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà văn Huy - gô

Lời giải chi tiết :

Huy – gô là nhà văn của nước Pháp

Câu 2 :

Thời thơ ấu, Huy – gô đã tận dụng được kho sách quý báu cùng sự giáo dục sáng suốt.

Huy – gô ảnh hưởng sự giáo dục từ ai?

 • A
  Cha
 • B
  Mẹ
 • C
  Ông nội
 • D
  Bà nội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà văn Huy - gô

Lời giải chi tiết :

Thời thơ ấu, Huy – gô đã tận dụng được kho báu cùng sự giáo dục sáng suốt từ mẹ

Câu 3 :

Thời thơ ấu, Huy – gô có ấn tượng mãnh liệt bởi những hành trình chuyển quân của ai?

 • A
  Cha
 • B
  Mẹ
 • C
  Ông
 • D
  Anh trai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà văn Huy - gô

Lời giải chi tiết :

Với trí thông minh và năng khiếu đặc biệt của một cậu bé được coi là “thần đồng”, Huy – gô đã tận dụng được kho sách quý báu cùng sự giáo dục sáng suốt của mẹ, cũng như bao ấn tượng mãnh liệt từ hành trình chuyển quân vất vả theo cha từ nơi này đến nơi khác

Câu 4 :

Huy – gô sinh ra và lớn lên trong thế kỉ bao nhiêu?

 • A
  XVI
 • B
  XVII
 • C
  XVIII
 • D
  XIX

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà văn Huy - gô

Lời giải chi tiết :

Huy – gô sinh ra và lớn lên trong thế kỉ XIX, một thế kỉ đầy bão tố cách mạng

Câu 5 :

Huy – gô là nhà văn thuộc chủ nghĩa văn học nào?

 • A
  Chủ nghĩa hiện thực
 • B
  Chủ nghĩa lãng mạn
 • C
  Văn học ánh sáng
 • D
  Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Huy - gô

Lời giải chi tiết :

V. Huy – gô là nhà văn nổi tiếng nước Pháp thế kỉ XIX, là chủ soái của dòng văn học lãng mạn tích cực

Câu 6 :

Nhà văn đầu tiên nào của nước Pháp sau khi mất được đưa vào chôn cất ở điện Păng – tê – ông là ai?

 • A
  Sếch - xpia
 • B
  Pu - skin
 • C
  Huy - gô
 • D
  Ta - go

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà văn Huy - gô

Lời giải chi tiết :

V. Huy – gô là nhà văn đầu tiên của nước Pháp sau khi mất được đưa vào chôn cất ở điện Păng – tê – ông, nơi trước đó chỉ dành cho vua, chúa

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Huy – gô?

 • A

  Con kì nhông

 • B

  Nhà thờ đức bà Pa - ri

 • C

  Những người khốn khổ

 • D

  Chín ba mươi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của tác giả Huy - gô

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Con kì nhông của tác giả Sê – khốp

Câu 8 :

Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Pa – ri của Huy – gô thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Kịch

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Pa - ri

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác thơ của Huy – gô?

 • A

  Lá thu

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Tia sáng và bóng tối

 • D

  Trừng phạt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm thơ của Huy – gô 

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Người làm vườn của tác giả Ta - go

close