Trắc nghiệm Phải coi luật pháp như khí trời để thở - Phân tích Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở là ai?

 • A
  Lê Quang Định
 • B
  Lê Quang Dũng
 • C
  Lê Quang Hùng
 • D
  Lê Quang Tiến
Câu 2 :

Thể loại của văn bản là:

 • A
  Văn bản thuyết minh
 • B
  Văn bản nghị luận
 • C
  Văn bản thông tin
 • D
  Văn bản khoa học
Câu 3 :

Văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở được in trong:

 • A
  Cuốn sách Luật pháp và cuộc sống
 • B
  Cuốn sách Hà Nội ngàn năm kí ức
 • C
  Cuốn sách Người Việt: Phẩm chất và thói hư tật xấu
 • D
  Cuốn sách Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ
Câu 4 :

Có mấy tiểu mục được in đậm trong văn bản?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 5 :

Nội dung chính của tiểu mục 1 là gì?

 • A
  Bàn về giàn khoan Bạch Hổ
 • B
  Nói về cuộc sống công nhân, kĩ sư
 • C
  Bàn về vấn đề an toàn trong lao động ở Việt Nam.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

Ý nghĩa của việc nêu thông tin bằng cách kể chuyện là gì?

 • A
  Làm cho thông tin thêm tính xác thực
 • B
  Thu hút người đọc
 • C
  Lập luận rõ ràng
 • D
  A và B đúng
Câu 7 :

Việc nêu các số liệu có tác dụng gì?

 • A
  Làm thông tin thêm xác thực
 • B
  Làm thông tin thêm uyển chuyển
 • C
  Làm bài viết thêm đa dạng
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 8 :

Trong đoạn cuối tiểu mục 2, câu văn nào thể hiện thái độ của tác giả?

 • A
  Một trong những nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông là ý thức pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông kém
 • B
  Hãy thử tưởng tượng, mỗi năm tai nạn giao thông xóa xổ dân số của hai xã cỡ trung bình thì mới thấy khủng khiếp biết chừng nào
 • C
  Việt Nam là một trong những nước có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới
 • D
  Chỉ tính riêng năm 2005 có tới 12 048 người chết
Câu 9 :

Nhan đề tiểu mục 3 cho biết thái độ gì của tác giả?

 • A
  Đồng tình, ủng hộ
 • B
  Vui vẻ
 • C
  Lên án, phê phán
 • D
  Không có thái độ
Câu 10 :

Văn bản này viết ra nhằm mục đích gì?

 • A
  Chứng minh tầm quan trọng của pháp luật trong cuộc sống
 • B
  Đưa ra thông điệp thượng tôn pháp luật đến với bạn đọc
 • C
  Khuyên răn những người đã từng phạm sai lầm
 • D
  A và B đúng
Câu 11 :

Nội dung văn bản mang lại cho người đọc những thông tin và nhận thức bổ ích gì?

 • A
  Có cái nhìn trực quan về xã hội, biết thêm nhiều các câu chuyện thực tế, các vấn đề vi phạm pháp luật
 • B
  Ý thức tầm quan trọng của pháp luật với đời sống
 • C
  Cố gắng tu dưỡng đạo đức, tuân thủ pháp luật để xây dựng một xã hội văn minh hơn
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở là ai?

 • A
  Lê Quang Định
 • B
  Lê Quang Dũng
 • C
  Lê Quang Hùng
 • D
  Lê Quang Tiến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản là Lê Quang Dũng

Câu 2 :

Thể loại của văn bản là:

 • A
  Văn bản thuyết minh
 • B
  Văn bản nghị luận
 • C
  Văn bản thông tin
 • D
  Văn bản khoa học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể loại của văn bản: thông tin

Câu 3 :

Văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở được in trong:

 • A
  Cuốn sách Luật pháp và cuộc sống
 • B
  Cuốn sách Hà Nội ngàn năm kí ức
 • C
  Cuốn sách Người Việt: Phẩm chất và thói hư tật xấu
 • D
  Cuốn sách Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Phải coi luật pháp như khí trời để thở được in trong cuốn sách Người Việt: Phẩm chất và thói hư tật xấu.

Câu 4 :

Có mấy tiểu mục được in đậm trong văn bản?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Chú ý các tiểu mục được in đậm

Lời giải chi tiết :

Có 4 tiêu mục được in đậm

Câu 5 :

Nội dung chính của tiểu mục 1 là gì?

 • A
  Bàn về giàn khoan Bạch Hổ
 • B
  Nói về cuộc sống công nhân, kĩ sư
 • C
  Bàn về vấn đề an toàn trong lao động ở Việt Nam.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần tiểu mục 1 và rút ra nội dung chính

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của tiểu mục 1 là bàn về vấn đề an toàn trong lao động ở Việt Nam.

Câu 6 :

Ý nghĩa của việc nêu thông tin bằng cách kể chuyện là gì?

 • A
  Làm cho thông tin thêm tính xác thực
 • B
  Thu hút người đọc
 • C
  Lập luận rõ ràng
 • D
  A và B đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn 1 và rút ra tác dụng của việc nêu thông tin bằng cách kể chuyện

Lời giải chi tiết :

Việc nêu thông tin bằng cách kể chuyện làm cho thông tin thu hút người đọc hơn.

Câu 7 :

Việc nêu các số liệu có tác dụng gì?

 • A
  Làm thông tin thêm xác thực
 • B
  Làm thông tin thêm uyển chuyển
 • C
  Làm bài viết thêm đa dạng
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và rút ra tác dụng của việc sử dụng các số liệu

Lời giải chi tiết :

Việc nêu số liệu làm cho thông tin thêm tính xác thực

Câu 8 :

Trong đoạn cuối tiểu mục 2, câu văn nào thể hiện thái độ của tác giả?

 • A
  Một trong những nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông là ý thức pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông kém
 • B
  Hãy thử tưởng tượng, mỗi năm tai nạn giao thông xóa xổ dân số của hai xã cỡ trung bình thì mới thấy khủng khiếp biết chừng nào
 • C
  Việt Nam là một trong những nước có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới
 • D
  Chỉ tính riêng năm 2005 có tới 12 048 người chết

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc cả đoạn và tìm ra câu văn thể hiện thái độ của tác giả

Lời giải chi tiết :

Câu văn: Hãy thử tưởng tượng…  khủng khiếp biết chừng nào!

→ Khẳng định về tác hại của tai nạn giao thông đồng thời làm dẫn chứng đanh thép cho lập luận ở trên

Câu 9 :

Nhan đề tiểu mục 3 cho biết thái độ gì của tác giả?

 • A
  Đồng tình, ủng hộ
 • B
  Vui vẻ
 • C
  Lên án, phê phán
 • D
  Không có thái độ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc nhan đề và tìm ra thái độ của tác giả

Lời giải chi tiết :

Thái độ lên án, phê phán

Câu 10 :

Văn bản này viết ra nhằm mục đích gì?

 • A
  Chứng minh tầm quan trọng của pháp luật trong cuộc sống
 • B
  Đưa ra thông điệp thượng tôn pháp luật đến với bạn đọc
 • C
  Khuyên răn những người đã từng phạm sai lầm
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc toàn bộ bài, tìm ra mục đích của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Văn bản viết ra nhằm mục đích chứng minh với bạn đọc tầm quan trọng của pháp luật, muốn xã hội văn minh phải thượng tôn pháp luật.

Câu 11 :

Nội dung văn bản mang lại cho người đọc những thông tin và nhận thức bổ ích gì?

 • A
  Có cái nhìn trực quan về xã hội, biết thêm nhiều các câu chuyện thực tế, các vấn đề vi phạm pháp luật
 • B
  Ý thức tầm quan trọng của pháp luật với đời sống
 • C
  Cố gắng tu dưỡng đạo đức, tuân thủ pháp luật để xây dựng một xã hội văn minh hơn
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và chỉ ra những thông tin và nhận thức bổ ích.

Lời giải chi tiết :

Thông qua văn bản người đọc có cái nhìn trực quan về xã hội, biết thêm nhiều các câu chuyện thực tế, các vấn đề vi phạm pháp luật để từ đó hiểu hơn và ý thức tầm quan trọng của pháp luật với đời sống. Đồng thời rút ra bài học cho mình là phải cố gắng tu dưỡng đạo đức, tuân thủ pháp luật để xây dựng một xã hội văn minh hơn.

close