Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Khải Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Khải sinh ra tại đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Hưng Yên
 • C
  Nghệ An
 • D
  Quảng Bình
Câu 2 :

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm bao nhiêu?

 • A
  1949
 • B
  1950
 • C
  1951
 • D
  1952
Câu 3 :

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển về đâu sinh sống và công tác?

 • A
  Bình Định
 • B
  Hưng Yên
 • C
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • D
  Hà Nội
Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI của tác giả Nguyễn Khải?

 • A
  Xung đột
 • B
  Mùa lạc
 • C
  Thời gian của người
 • D
  Con nai đen
Câu 5 :

Nguyễn Khải được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi về văn nghệ 1951 – 1952 với tác phẩm nào?

 • A
  Xung đột
 • B
  Xây dựng
 • C
  Một chặng đường
 • D
  Tầm nhìn xa
Câu 6 :

Năm 2000, Nguyễn Khải được nhận giải thưởng nào?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
 • B
  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam
 • C
  Giải thưởng Văn học ASEAN
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 7 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải là gì?

 • A
  Kết hợp giữa tính hiện thực và tính nhân văn
 • B
  Kết hợp giữa triết lí và trữ tình
 • C
  Giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 8 :

Nguyễn Khải đã từng làm những công việc nào?

 • A
  Nhà văn
 • B
  Nhà báo
 • C
  Y tá
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 9 :

Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Khải đề cập đến vấn đề gì?

 • A
  Nông thôn Việt Nam
 • B
  Vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của cuộc sống
 • C
  Bộ đội trong những năm tháng chiến tranh chống Mĩ
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Khải sinh ra tại đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Hưng Yên
 • C
  Nghệ An
 • D
  Quảng Bình

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải sinh ra tại Hà Nội

Câu 2 :

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm bao nhiêu?

 • A
  1949
 • B
  1950
 • C
  1951
 • D
  1952

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về sự nghiệp văn học của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải bắt đầu viết văn năm 1950

Câu 3 :

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển về đâu sinh sống và công tác?

 • A
  Bình Định
 • B
  Hưng Yên
 • C
  Thành phố Hồ Chí Minh
 • D
  Hà Nội

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả

Lời giải chi tiết :

Sau năm 1975, Nguyễn Khải chuyển vào sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI của tác giả Nguyễn Khải?

 • A
  Xung đột
 • B
  Mùa lạc
 • C
  Thời gian của người
 • D
  Con nai đen

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại một số tác phẩm của Nguyễn Khải

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Con nai đen của tác giả Nguyễn Đình Thi

Câu 5 :

Nguyễn Khải được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi về văn nghệ 1951 – 1952 với tác phẩm nào?

 • A
  Xung đột
 • B
  Xây dựng
 • C
  Một chặng đường
 • D
  Tầm nhìn xa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về giải thưởng của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi về văn nghệ 1951 – 1952 với truyện Xây dựng

Câu 6 :

Năm 2000, Nguyễn Khải được nhận giải thưởng nào?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
 • B
  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam
 • C
  Giải thưởng Văn học ASEAN
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về giải thưởng của tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 2000, Nguyễn Khải được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Câu 7 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải là gì?

 • A
  Kết hợp giữa tính hiện thực và tính nhân văn
 • B
  Kết hợp giữa triết lí và trữ tình
 • C
  Giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về phong cách nghệ thuật của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khải: ông có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lí nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm

Câu 8 :

Nguyễn Khải đã từng làm những công việc nào?

 • A
  Nhà văn
 • B
  Nhà báo
 • C
  Y tá
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tiểu sử của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khải đã từng làm y tá rồi làm báo. Năm 1950, ông bắt đầu viết văn

Câu 9 :

Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Khải đề cập đến vấn đề gì?

 • A
  Nông thôn Việt Nam
 • B
  Vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của cuộc sống
 • C
  Bộ đội trong những năm tháng chiến tranh chống Mĩ
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về các sáng tác của Nguyễn Khải

Lời giải chi tiết :

Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Khải đề cập nhiều đến vấn đề chính trị - xã hội có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của đời sống

close