Trắc nghiệm Tác giả Minh Chuyên Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Minh Chuyên sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1947
 • B
  1948
 • C
  1949
 • D
  1950
Câu 2 :

Quê tác giả Minh Chuyên ở đâu?

 • A
  Huế
 • B
  Hà Nội
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An
Câu 3 :

Tác giả Minh Chuyên có những tác phẩm về thể loại nào?

 • A
  Bút kí
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Phim tài liệu
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Tác giả Minh Chuyên thường viết về giai đoạn nào trong lịch sử?

 • A
  Giai đoạn chiến tranh chống Mĩ
 • B
  Giai đoạn hậu chiến
 • C
  Giai đoạn chiến tranh chống Pháp
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

Minh Chuyên được xem là…?

 • A
  Một người lính
 • B
  Một người đạo diễn
 • C
  Một diễn viên
 • D
  Một nghệ sĩ
Câu 6 :

Trước khi về công tác tại báo Thái Bình, nhà văn Minh Chuyên có 10 năm cầm súng tại chiến trường nào?

 • A
  Miền Nam
 • B
  Miền Bắc
 • C
  Miền Đông Nam Bộ
 • D
  Miền Trung

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Minh Chuyên sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1947
 • B
  1948
 • C
  1949
 • D
  1950

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại năm sinh của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Minh Chuyên sinh năm 1948

Câu 2 :

Quê tác giả Minh Chuyên ở đâu?

 • A
  Huế
 • B
  Hà Nội
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại quê quán của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Minh Chuyên quê ở Thái Bình

Câu 3 :

Tác giả Minh Chuyên có những tác phẩm về thể loại nào?

 • A
  Bút kí
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Phim tài liệu
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Ông được biết đến là tác giả, người sở hữu hơn 300 tác phẩm (bao gồm bút ký, tiểu thuyết, kịch bản văn học, phim tài liệu).

Câu 4 :

Tác giả Minh Chuyên thường viết về giai đoạn nào trong lịch sử?

 • A
  Giai đoạn chiến tranh chống Mĩ
 • B
  Giai đoạn hậu chiến
 • C
  Giai đoạn chiến tranh chống Pháp
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Ông được biết đến là tác giả, người sở hữu hơn 300 tác phẩm (bao gồm bút ký, tiểu thuyết, kịch bản văn học, phim tài liệu) về thời hậu chiến.

Câu 5 :

Minh Chuyên được xem là…?

 • A
  Một người lính
 • B
  Một người đạo diễn
 • C
  Một diễn viên
 • D
  Một nghệ sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Ông cũng được coi là một người lính trong thời bình bởi những trang bút ký thấm đẫm sự thật.

Câu 6 :

Trước khi về công tác tại báo Thái Bình, nhà văn Minh Chuyên có 10 năm cầm súng tại chiến trường nào?

 • A
  Miền Nam
 • B
  Miền Bắc
 • C
  Miền Đông Nam Bộ
 • D
  Miền Trung

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Trước khi về công tác tại báo Thái Bình, nhà văn Minh Chuyên có 10 năm cầm súng tại chiến trường miền Đông Nam Bộ.

close