Trắc nghiệm Tác phẩm Đây mùa thu tới Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Câu thơ nào sau đây chép đúng nguyên bản lời thơ Xuân Diệu?

 • A
  Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
 • B
  Rặng liễu đìu hiu khóc chịu tang
 • C
  Rặng liễu đìu hiu buồn chịu tang
 • D
  Rặng liễu đìu hiu xót chịu tang
Câu 2 :

Tác giả của bài thơ Đây mùa thu tới là:

 • A
  Nguyễn Khuyến
 • B
  Hàn Mặc Tử
 • C
  Nguyễn Bính
 • D
  Xuân Diệu
Câu 3 :

Bài thơ Đây mùa thu tới được in trong tập nào?

 • A
  Tuyển tập Xuân Diệu
 • B
  Vội vàng
 • C
  Thơ thơ
 • D
  Lời của gió
Câu 4 :

Hình ảnh bến đò trong “Đã vắng người sang những bến đò” của bài thơ Đây mùa thu tới gợi nhớ đến câu thơ “Con đò gối bãi suốt ngày ngơi” của ai trong số những nhà thơ sau đây?

 • A
  Trần Nhân Tông
 • B
  Nguyễn Trãi
 • C
  Nguyễn Du
 • D
  Hồ Xuân Hương
Câu 5 :

Trong khổ thơ thứ hai của bài thơ, cách nói mang ấn tượng xúc giác rõ nhất được Xuân Diệu sử dụng trong câu thơ nào?

 • A
  Hơn một loài hoa đã rụng cành
 • B
  Những luồng run rẩy rung rinh lá
 • C
  Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
 • D
  Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Câu 6 :

Bài thơ Đây mùa thu tới được viết theo thể thơ nào?

 • A
  Tự do
 • B
  Thất ngôn
 • C
  Ngũ ngôn
 • D
  Lục bát
Câu 7 :

Cách diễn đạt nào trong hai câu thơ cuối của bài thơ Đây mùa thu tới thể hiện rõ nét ảnh hưởng của văn học Pháp?

“Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì?”

 • A
  Ít nhiều thiếu nữ
 • B
  Buồn không nói
 • C
  Tựa cửa
 • D
  Nghĩ ngợi gì
Câu 8 :

Trong bốn câu thơ đầu, hình ảnh Liễu tượng trưng cho mùa nào?

 • A
  Mùa xuân
 • B
  Mùa hạ
 • C
  Mùa thu
 • D
  Mùa đông
Câu 9 :

Câu thơ “Những luồng run rẩy rung rinh lá” của bài thơ gần gũi với câu thơ nào?

 • A
  Tất cả tôi run rẩy tựa dây dàn
 • B
  Gió vừa chạy, vừa rên, vừa tắt thở
 • C
  Cây bên đường trụi lá đứng tần ngần
 • D
  Khắp xương nhanh chuyển một luồng tê tái
Câu 10 :

Chi tiết nào cụ thể hóa cái lạnh của mùa thu như cảm nhận được bằng thị giác, xúc giác?

 • A
  Vầng trăng lạnh lẽo
 • B
  Núi hư ảo, xa xăm
 • C
  Cái rét mướt đầu mùa len lỏi trong gió thu
 • D
  Cái trống trải trong buổi giao mùa
Câu 11 :

Hình ảnh bến đò trong “Đã vắng người sang những bến đò” gợi nhớ đến câu thơ “Câu đò gối bãi suốt ngày ngơi” của ai?

 • A
  Trần Nhân Tông
 • B
  Nguyễn Trãi
 • C
  Nguyễn Du
 • D
  Bà Huyện Thanh Quan
Câu 12 :

Bài thơ Đây mùa thu tới cho thấy tâm sự gì của thi nhân?

 • A
  Cho thấy sự hiểu biết tinh tế của tác giả về sự thay đổi của các mùa.
 • B
  Thể hiện sự tiếc nuối quá khứ của tác giả
 • C
  Thể hiện sự bùi ngùi trước sự thay đổi của vạn vật
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Câu thơ nào sau đây chép đúng nguyên bản lời thơ Xuân Diệu?

 • A
  Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
 • B
  Rặng liễu đìu hiu khóc chịu tang
 • C
  Rặng liễu đìu hiu buồn chịu tang
 • D
  Rặng liễu đìu hiu xót chịu tang

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Câu thơ đúng: Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang

Câu 2 :

Tác giả của bài thơ Đây mùa thu tới là:

 • A
  Nguyễn Khuyến
 • B
  Hàn Mặc Tử
 • C
  Nguyễn Bính
 • D
  Xuân Diệu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác giả của Đây mùa thu tới là Xuân Diệu

Câu 3 :

Bài thơ Đây mùa thu tới được in trong tập nào?

 • A
  Tuyển tập Xuân Diệu
 • B
  Vội vàng
 • C
  Thơ thơ
 • D
  Lời của gió

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được in trong tập Thơ thơ

Câu 4 :

Hình ảnh bến đò trong “Đã vắng người sang những bến đò” của bài thơ Đây mùa thu tới gợi nhớ đến câu thơ “Con đò gối bãi suốt ngày ngơi” của ai trong số những nhà thơ sau đây?

 • A
  Trần Nhân Tông
 • B
  Nguyễn Trãi
 • C
  Nguyễn Du
 • D
  Hồ Xuân Hương

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên tưởng đến câu thơ có hình ảnh tương tự

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Con đò gối bãi suốt ngày ngơi của Nguyễn Trãi

Câu 5 :

Trong khổ thơ thứ hai của bài thơ, cách nói mang ấn tượng xúc giác rõ nhất được Xuân Diệu sử dụng trong câu thơ nào?

 • A
  Hơn một loài hoa đã rụng cành
 • B
  Những luồng run rẩy rung rinh lá
 • C
  Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
 • D
  Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ khổ thơ thứ hai

Lời giải chi tiết :

Câu thơ mang ấn tượng xúc giác rõ nhất: Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh

Câu 6 :

Bài thơ Đây mùa thu tới được viết theo thể thơ nào?

 • A
  Tự do
 • B
  Thất ngôn
 • C
  Ngũ ngôn
 • D
  Lục bát

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết về thể thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn

Câu 7 :

Cách diễn đạt nào trong hai câu thơ cuối của bài thơ Đây mùa thu tới thể hiện rõ nét ảnh hưởng của văn học Pháp?

“Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì?”

 • A
  Ít nhiều thiếu nữ
 • B
  Buồn không nói
 • C
  Tựa cửa
 • D
  Nghĩ ngợi gì

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phân tích hai câu thơ

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ cuối là sự xuất hiện của ít nhiều từ ngữ không làm cho cảnh vui hơn mà trái lại càng sầu thảm hơn, đây là lối diễn đạt rất tây trong cấu trúc đảo ngữ “ít nhiều thiếu nữ buồn không nói” đã vẽ lên nỗi sầu buồn lẻ loi cô đơn của thiếu nữa trước không gian mênh mang, hai câu thơ nói lên nỗi buồn xa xăm thương nhớ, sự ngơ ngác của các cô gái chàng trai và cũng chính là tâm trạng nhà thơ, những con người mơ mộng và say đắm yêu thương.

Câu 8 :

Trong bốn câu thơ đầu, hình ảnh Liễu tượng trưng cho mùa nào?

 • A
  Mùa xuân
 • B
  Mùa hạ
 • C
  Mùa thu
 • D
  Mùa đông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phân tích bốn câu thơ đầu

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh Liễu tượng trưng cho mùa thu

Câu 9 :

Câu thơ “Những luồng run rẩy rung rinh lá” của bài thơ gần gũi với câu thơ nào?

 • A
  Tất cả tôi run rẩy tựa dây dàn
 • B
  Gió vừa chạy, vừa rên, vừa tắt thở
 • C
  Cây bên đường trụi lá đứng tần ngần
 • D
  Khắp xương nhanh chuyển một luồng tê tái

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phân tích câu thơ và tìm ra câu thơ gần gũi

Lời giải chi tiết :

Câu thơ gần gũi: “Khắp xương nhanh chuyển một luồng tê tái”

Câu 10 :

Chi tiết nào cụ thể hóa cái lạnh của mùa thu như cảm nhận được bằng thị giác, xúc giác?

 • A
  Vầng trăng lạnh lẽo
 • B
  Núi hư ảo, xa xăm
 • C
  Cái rét mướt đầu mùa len lỏi trong gió thu
 • D
  Cái trống trải trong buổi giao mùa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và phân tích

Lời giải chi tiết :

Chi tiết cụ thể hóa cái lạnh của mùa thu: Cái rét mướt đầu mùa len lỏi trong gió thu

Câu 11 :

Hình ảnh bến đò trong “Đã vắng người sang những bến đò” gợi nhớ đến câu thơ “Câu đò gối bãi suốt ngày ngơi” của ai?

 • A
  Trần Nhân Tông
 • B
  Nguyễn Trãi
 • C
  Nguyễn Du
 • D
  Bà Huyện Thanh Quan

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phân tích bài thơ và liên hệ

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên liên tưởng đến câu thơ “Con đò gối bãi suốt ngày ngơi” của Nguyễn Trãi

Câu 12 :

Bài thơ Đây mùa thu tới cho thấy tâm sự gì của thi nhân?

 • A
  Cho thấy sự hiểu biết tinh tế của tác giả về sự thay đổi của các mùa.
 • B
  Thể hiện sự tiếc nuối quá khứ của tác giả
 • C
  Thể hiện sự bùi ngùi trước sự thay đổi của vạn vật
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phân tích bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ là hình ảnh chuyển mùa từ hạ sang thu. Khi các cảnh  xuất hiện từ gần đến xa, từ thấp đến cao, rồi linh hoạt thay đổi góc nhìn, cho thấy sự hiểu biết tinh tế của tác giả về sự thay đổi của các mùa. Mùa thu, nhà thơ như tiếc nuối quá khứ, bùi ngùi trước sự trôi đi của thời gian, sự đổi thay của vạn vật.

close