Trắc nghiệm Tác giả Xuân Diệu Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Xuân Diệu sinh ra ở đâu?

 • A
  Quy Nhơn
 • B
  Phú Yên
 • C
  Bình Định
 • D
  Bình Thuận
Câu 2 :

Bút danh Trảo Nha của Xuân Diệu được lấy từ đâu?

 • A
  Tên làng của cha Xuân Diệu
 • B
  Tên làng của mẹ Xuân Diệu
 • C
  Tên làng của vợ Xuân Diệu
 • D
  Tên một nhân vật trong tác phẩm ông yêu thích
Câu 3 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Xuân Diệu?

 • A
  Xuân Diệu ra Hà Nội và sống bằng nghề viết văn
 • B
  Xuân Diệu là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn
 • C
  Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Cần Thơ
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 4 :

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh khi nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng Tám
 • B
  Sau Cách mạng tháng Tám
 • C
  Sau khi tham gia Tự lực văn đoàn
 • D
  Trước khi tham gia Tự lực văn đoàn
Câu 5 :

Xuân Diệu được nhà phê bình Hoài Thanh nhận xét là:

 • A
  Nhà thơ tài năng nhất trong các nhà thơ mới
 • B
  Nhà thơ trẻ nhất trong các nhà thơ mới
 • C
  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới
 • D
  Nhà thơ nổi bật nhất trong các nhà thơ mới
Câu 6 :

Tập thơ nào dưới đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A
  Thơ thơ
 • B
  Gửi hương cho gió
 • C
  Riêng chung
 • D
  Khối tình con
Câu 7 :

Tập văn xuôi nào dưới đây là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A
  Còn chơi
 • B
  Phấn thông vàng
 • C
  Giấc mộng lớn
 • D
  Kinh cầu tự
Câu 8 :

Phong cách sáng tác của Xuân Diệu là gì?

 • A
  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo
 • B
  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết
 • C
  Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xuân Diệu sinh ra ở đâu?

 • A
  Quy Nhơn
 • B
  Phú Yên
 • C
  Bình Định
 • D
  Bình Thuận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn

Câu 2 :

Bút danh Trảo Nha của Xuân Diệu được lấy từ đâu?

 • A
  Tên làng của cha Xuân Diệu
 • B
  Tên làng của mẹ Xuân Diệu
 • C
  Tên làng của vợ Xuân Diệu
 • D
  Tên một nhân vật trong tác phẩm ông yêu thích

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

Tên làng của cha Xuân Diệu tên là Trảo Nha

Câu 3 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Xuân Diệu?

 • A
  Xuân Diệu ra Hà Nội và sống bằng nghề viết văn
 • B
  Xuân Diệu là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn
 • C
  Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Cần Thơ
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

- Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Cần Thơ

- Xuân Diệu ra Hà Nội và sống bằng nghề viết văn

- Xuân Diệu là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn

Câu 4 :

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh khi nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng Tám
 • B
  Sau Cách mạng tháng Tám
 • C
  Sau khi tham gia Tự lực văn đoàn
 • D
  Trước khi tham gia Tự lực văn đoàn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám

Câu 5 :

Xuân Diệu được nhà phê bình Hoài Thanh nhận xét là:

 • A
  Nhà thơ tài năng nhất trong các nhà thơ mới
 • B
  Nhà thơ trẻ nhất trong các nhà thơ mới
 • C
  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới
 • D
  Nhà thơ nổi bật nhất trong các nhà thơ mới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nhận xét của nhà phê bình Hoài Thanh

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu được nhận xét là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

Câu 6 :

Tập thơ nào dưới đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A
  Thơ thơ
 • B
  Gửi hương cho gió
 • C
  Riêng chung
 • D
  Khối tình con

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của nhà thơ Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Khối tình con của Tản Đà

Câu 7 :

Tập văn xuôi nào dưới đây là sáng tác của Xuân Diệu?

 • A
  Còn chơi
 • B
  Phấn thông vàng
 • C
  Giấc mộng lớn
 • D
  Kinh cầu tự

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Xuân Diệu

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tập văn xuôi Phấn thông vàng (1939) là sáng tác của Xuân Diệu

Câu 8 :

Phong cách sáng tác của Xuân Diệu là gì?

 • A
  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo
 • B
  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết
 • C
  Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về phong cách sáng tác của Xuân Diệu

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác:

- Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo

- Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

- Sau cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

close