Trắc nghiệm Tác giả Sếch - xpia Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Sếch – xpia sinh ra tại?

 • A
  Nước Anh
 • B
  Nước Mỹ
 • C
  Nước Pháp
 • D
  Nước Đức
Câu 2 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tiểu sử tác giả Sếch – xpia?

 • A
  Năm 1585 ông lên Luân Đôn kiếm sống và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.
 • B
  Năm 1578 gia đình sa sút, ông buộc phải thôi học.
 • C
  Năm 1612 ông rời Luân Đôn về quê sinh sống.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 3 :

Hai tác phẩm nổi tiếng “Hamlet” và “ Romeo and Juliet” của Sếch – xpia thuộc thể loại kịch nào?

 • A
  Hài kịch
 • B
  Bi kịch
 • C
  Chính kịch
 • D
  Kịch lịch sử
Câu 4 :

Các tác phẩm kịch của Sếch – xpia chia thành mấy loại?

 • A
  Hai loại
 • B
  Ba loại
 • C
  Bốn loại
 • D
  Năm loại
Câu 5 :

Phong cách nghệ thuật của Sếch – xpia là?

 • A
  Là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do
 • B
  Là tiếng nói của lòng nhân ái bao la
 • C
  Là tiếng nói của khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 6 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tầm ảnh hưởng của tác giả Sếch – xpia?

 • A
  Ông đã phát triển kịch nghệ cả về xây dựng nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và thể loại.
 • B
  Vở “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” đã đánh dấu việc lãng mạn được xem là đề tài giá trị đối với bi kịch.
 • C
  Tác phẩm của Sếch – xpia ảnh hưởng sâu sắc tới thi ca thế hệ sau.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Sếch – xpia sinh ra tại?

 • A
  Nước Anh
 • B
  Nước Mỹ
 • C
  Nước Pháp
 • D
  Nước Đức

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Uy-li-am Sếch-xpia (1564 – 1616) sinh ra tại  Stratford-upon-Avon nước Anh

Câu 2 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tiểu sử tác giả Sếch – xpia?

 • A
  Năm 1585 ông lên Luân Đôn kiếm sống và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.
 • B
  Năm 1578 gia đình sa sút, ông buộc phải thôi học.
 • C
  Năm 1612 ông rời Luân Đôn về quê sinh sống.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

- Năm 1578 gia đình sa sút, ông buộc phải thôi học.

- Năm 1585 ông lên Luân Đôn kiếm sống và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.

- Năm 1612 ông rời Luân Đôn về quê sinh sống.

Câu 3 :

Hai tác phẩm nổi tiếng “Hamlet” và “ Romeo and Juliet” của Sếch – xpia thuộc thể loại kịch nào?

 • A
  Hài kịch
 • B
  Bi kịch
 • C
  Chính kịch
 • D
  Kịch lịch sử

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của tác giả Sếch – xpia

Lời giải chi tiết :

Hai tác phẩm nổi tiếng “Hamlet” và “ Romeo and Juliet” của Sếch – xpia thuộc thể loại bi kịch

Câu 4 :

Các tác phẩm kịch của Sếch – xpia chia thành mấy loại?

 • A
  Hai loại
 • B
  Ba loại
 • C
  Bốn loại
 • D
  Năm loại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm kịch của Sếch – xpia

Lời giải chi tiết :

U. Sếch-xpia viết hơn 40 vở kịch, tất cả đều dưới dạng thơ, và được chia thành ba loại:

- Hài kịch: “Giông tố”, “As you like it”, “Cardenio”, ...

- Bi kịch: “Hamlet”, “Othello”, “King Lear”, “ Romeo and Juliet”,...

- Kịch lịch sử: “King John”, “Henry V”, “Richard II”, ....

Câu 5 :

Phong cách nghệ thuật của Sếch – xpia là?

 • A
  Là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do
 • B
  Là tiếng nói của lòng nhân ái bao la
 • C
  Là tiếng nói của khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại phong cách sáng tác của tác giả Sếch – xpia

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người.

Câu 6 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tầm ảnh hưởng của tác giả Sếch – xpia?

 • A
  Ông đã phát triển kịch nghệ cả về xây dựng nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và thể loại.
 • B
  Vở “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” đã đánh dấu việc lãng mạn được xem là đề tài giá trị đối với bi kịch.
 • C
  Tác phẩm của Sếch – xpia ảnh hưởng sâu sắc tới thi ca thế hệ sau.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại về vị trí và tầm ảnh hưởng của Sếch – xpia

Lời giải chi tiết :

- Cống hiến của U. Sếch-xpia in đậm dấu ấn lên kịch nghệ và văn chương các thế hệ sau.

+ Ông đã phát triển kịch nghệ cả về xây dựng nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và thể loại.

+ Vở “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” đã đánh dấu việc lãng mạn được xem là đề tài giá trị đối với bi kịch.

+ Độc thoại đã từng được sử dụng chủ yếu để truyền đạt thông tin về nhân vật và sự kiện nhưng Sếch-xpia đã sử dụng nó để khám phá tâm trí nhân vật.

-  Tác phẩm của Sếch-xpia ảnh hưởng sâu sắc tới thi ca thế hệ sau. Rõ ràng, ông vĩ đại hơn hẳn các nhà viết kịch lớn của Pháp trước thời ông như Racine hay Molière.

-  Những nhà thơ trường phái lãng mạn đã nỗ lực để làm sống lại kịch thơ Sếch-xpia.

close