Trắc nghiệm Tác giả Go -rơ -ki Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

 • A
  Nhật Bản
 • B
  Tây Ban Nha
 • C
  Pháp
 • D
  Nga
Câu 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A
  Quan lại sa sút
 • B
  Gia đình quý tộc
 • C
  Gia đình lao động
 • D
  Gia đình nghèo, đông con
Câu 3 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

 • A
  Bình thường
 • B
  Hạnh phúc
 • C
  Bất hạnh
 • D
  Nhiều trải nghiệm
Câu 4 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

 • A
  Buôn bán
 • B
  Đọc sách
 • C
  Du lịch
 • D
  Tất cả các phương án trên
Câu 5 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

 • A
  Người bác họ
 • B
  Cha mẹ nuôi
 • C
  Ông bà ngoại
 • D
  Không được cưu mang
Câu 6 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

 • A
  Người mẹ
 • B
  Thời thơ ấu
 • C
  Những trường đại học của tôi
 • D
  Thuốc
Câu 7 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

 • A
  Khi lao động là một điều thú vị, cuộc đời là một niềm vui! Khi lao động là một trách nhiệm, cuộc đời là nô lệ
 • B
  Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương
 • C
  Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

 • A
  Nhật Bản
 • B
  Tây Ban Nha
 • C
  Pháp
 • D
  Nga

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Mác – xim Go –rơ – ki (1868 – 1936) là nhà văn người Nga, ông tên thật là A – lếch – xây Pê- scop

Câu 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A
  Quan lại sa sút
 • B
  Gia đình quý tộc
 • C
  Gia đình lao động
 • D
  Gia đình nghèo, đông con

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra tại thành phố công nghiệp Nizhni Novgorod trên bờ sông Vôn – ga trong một gia đình lao động

Câu 3 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

 • A
  Bình thường
 • B
  Hạnh phúc
 • C
  Bất hạnh
 • D
  Nhiều trải nghiệm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Khi lên 10 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông đã phải lăn và đời để kiếm sống, ông làm đủ nghề, có lúc ông phải đi ăn xin

Câu 4 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

 • A
  Buôn bán
 • B
  Đọc sách
 • C
  Du lịch
 • D
  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Ông rất ham đọc sách và chính niềm đam mê này cùng những bươn trải đã giúp ông nảy sinh cảm hứng và năng lực sáng tác văn chương

Câu 5 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

 • A
  Người bác họ
 • B
  Cha mẹ nuôi
 • C
  Ông bà ngoại
 • D
  Không được cưu mang

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Ngay từ thời thơ ấu, Go – rơ – ki đã phải chịu một nền giáo dục nghiệt ngã, hà khắc của ông ngoại

Câu 6 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

 • A
  Người mẹ
 • B
  Thời thơ ấu
 • C
  Những trường đại học của tôi
 • D
  Thuốc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Mác – xim Go –rơ – ki

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Thuốc là sáng tác của tác giả Lỗ Tấn

Câu 7 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

 • A
  Khi lao động là một điều thú vị, cuộc đời là một niềm vui! Khi lao động là một trách nhiệm, cuộc đời là nô lệ
 • B
  Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương
 • C
  Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại những trích dẫn nổi tiếng của Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Một số trích dẫn nổi tiếng của Mác – xim Go –rơ – ki:

- Khi lao động là một điều thú vị, cuộc đời là một niềm vui! Khi lao động là một trách nhiệm, cuộc đời là nô lệ

- Văn học là Nhân học

- Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương

- Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống

close