Trắc nghiệm Tác giả Hàn Mặc Tử Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A
  Đồng Hới
 • B
  Nghệ An
 • C
  Thanh Hóa
 • D
  Huế
Câu 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình viên chức nghèo
 • C
  Gia đình gốc quan lại
 • D
  Gia đình buôn bán
Câu 3 :

Chọn đáp án đúng khi nói về Hàn Mặc Tử:

 • A
  Cha Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn
 • B
  Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa
 • C
  Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường Luật, sau chuyển sang sáng tác thơ Mới lãng mạn
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại:

 • A
  Đồng Hới
 • B
  Quy Nhơn
 • C
  Huế
 • D
  Đà Nẵng
Câu 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  21
 • B
  22
 • C
  23
 • D
  24
Câu 6 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

 • A
  Bệnh lao
 • B
  Bệnh phong
 • C
  Bệnh sốt xuất huyết
 • D
  Bệnh hủi
Câu 7 :

Bút danh nào dưới đây KHÔNG PHẢI của Hàn Mặc Tử?

 • A
  Minh Duệ Thị
 • B
  Phong Trần
 • C
  Trảo Nha
 • D
  Lệ Thanh
Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Hàn Mặc Tử:

 • A
  Giăng sáng
 • B
  Gái quê
 • C
  Thơ điên
 • D
  Chơi giữa mùa trăng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A
  Đồng Hới
 • B
  Nghệ An
 • C
  Thanh Hóa
 • D
  Huế

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở làng Lệ Mĩ, tổng Võ Xá, huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới (nay là Quảng Bình)

Câu 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình viên chức nghèo
 • C
  Gia đình gốc quan lại
 • D
  Gia đình buôn bán

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo theo đạo Thiên Chúa

Câu 3 :

Chọn đáp án đúng khi nói về Hàn Mặc Tử:

 • A
  Cha Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn
 • B
  Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa
 • C
  Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường Luật, sau chuyển sang sáng tác thơ Mới lãng mạn
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

- Cha Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn

- Năm 1940, Hàn Mặc Tử mất tại trại phong Quy Hòa

- Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường Luật, sau chuyển sang sáng tác thơ Mới lãng mạn

Câu 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại:

 • A
  Đồng Hới
 • B
  Quy Nhơn
 • C
  Huế
 • D
  Đà Nẵng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại Huế

Câu 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  21
 • B
  22
 • C
  23
 • D
  24

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo

Câu 6 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

 • A
  Bệnh lao
 • B
  Bệnh phong
 • C
  Bệnh sốt xuất huyết
 • D
  Bệnh hủi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Năm 24 tuổi, Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong

Câu 7 :

Bút danh nào dưới đây KHÔNG PHẢI của Hàn Mặc Tử?

 • A
  Minh Duệ Thị
 • B
  Phong Trần
 • C
  Trảo Nha
 • D
  Lệ Thanh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Trảo Nha là bút danh của Xuân Diệu

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Hàn Mặc Tử:

 • A
  Giăng sáng
 • B
  Gái quê
 • C
  Thơ điên
 • D
  Chơi giữa mùa trăng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm trên sách, báo, internet,…

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Giăng sáng của tác giả Nam Cao

close