Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Huy Tưởng Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra ở đâu?

 • A
  Hưng Yên
 • B
  Hà Nam
 • C
  Bắc Ninh
 • D
  Nam Định
Câu 2 :

Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình quan lại
 • B
  Gia đình nhà nho
 • C
  Gia đình nông dân
 • D
  Gia đình có truyền thống yêu nước
Câu 3 :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A
  1944
 • B
  1945
 • C
  1946
 • D
  1947
Câu 4 :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng gì?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
 • B
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về thơ văn nghệ thuật
 • C
  Giải thưởng Văn học ASEAN
 • D
  Giải thưởng Văn học
Câu 5 :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Kịch
 • C
  Hồi kí
 • D
  A và B đúng
Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là kịch của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A
  Vũ Như Tô
 • B
  Con nai đen
 • C
  Bắc Sơn
 • D
  Những người ở lại
Câu 7 :

Tác phẩm Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng thuộc thể loại gì?

 • A
  Kịch
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Hồi kí
Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng là?

 • A
  Khai thác các đề tài lịch sử, viết văn để bày tỏ lòng yêu nước
 • B
  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu
 • C
  Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A
  Sáng tác giàu chất thơ
 • B
  Thường viết về những truyện không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật
 • C
  Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử
 • D
  Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra ở đâu?

 • A
  Hưng Yên
 • B
  Hà Nam
 • C
  Bắc Ninh
 • D
  Nam Định

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng quê ở làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Câu 2 :

Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A
  Gia đình quan lại
 • B
  Gia đình nhà nho
 • C
  Gia đình nông dân
 • D
  Gia đình có truyền thống yêu nước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng sinh ra trong một gia đình nhà nho

Câu 3 :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A
  1944
 • B
  1945
 • C
  1946
 • D
  1947

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội văn hóa cứu quốc năm 1945

Câu 4 :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng gì?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
 • B
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về thơ văn nghệ thuật
 • C
  Giải thưởng Văn học ASEAN
 • D
  Giải thưởng Văn học

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, Nguyễn Huy Tưởng được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Câu 5 :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Kịch
 • C
  Hồi kí
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Huy Tưởng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có đóng góp nổi bật ở thể loại kịch và tiểu thuyết

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là kịch của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A
  Vũ Như Tô
 • B
  Con nai đen
 • C
  Bắc Sơn
 • D
  Những người ở lại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Con nai đen của tác giả Nguyễn Đình Thi

Câu 7 :

Tác phẩm Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng thuộc thể loại gì?

 • A
  Kịch
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Hồi kí

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Sống mãi thủ đô (1961) – Nguyễn Huy Tưởng

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng là?

 • A
  Khai thác các đề tài lịch sử, viết văn để bày tỏ lòng yêu nước
 • B
  Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu
 • C
  Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Quan điểm sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng:

- Bao trùm lên sáng tác của nhà văn là nguồn cảm hứng lớn về lịch sử

- Viết văn để bày tỏ lòng yêu nước, đó là triết lý sống và là quan điểm sáng tác của ông: “Phận sự một người tầm thường như tôi muốn tỏ lòng yêu nước thì chỉ có việc viết văn quốc ngữ thôi”

- Mang quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”

Câu 9 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A
  Sáng tác giàu chất thơ
 • B
  Thường viết về những truyện không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật
 • C
  Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử
 • D
  Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phong cách sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật Nguyễn Huy Tưởng:

- Sáng tác giàu chất thơ

- Thiên hướng khai thác các đề tài lịch sử

- Văn phong giản dị, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, sâu sắc

close