Trắc nghiệm Tác giả Lưu Quang Vũ Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Lưu Quang Vũ sinh ra tại:

 • A
  Hưng Yên
 • B
  Phú Thọ
 • C
  Vĩnh Phúc
 • D
  Nam Định
Câu 2 :

Lưu Quang Vũ sinh ra trong gia đình thuộc thành phần nào?

 • A
  Trí thức
 • B
  Công giáo
 • C
  Nông dân
 • D
  Thương nhân khá giả
Câu 3 :

Từ năm 1965 đến năm 1970, Lưu Quang Vũ làm công việc gì?

 • A
  Vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân
 • B
  Làm nhiều nghề mưu sinh: chấm công cho một đội cầu đường, vẽ pa – nô,…
 • C
  Biên tập viên cho tạp chí Sân khấu
 • D
  Vẽ tranh thuê
Câu 4 :

Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ làm công việc gì?

 • A
  Vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân
 • B
  Làm nhiều nghề mưu sinh: chấm công cho một đội cầu đường, vẽ pa – nô,…
 • C
  Biên tập viên cho tạp chí Sân khấu
 • D
  Vẽ tranh thuê
Câu 5 :

Vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ là tác phẩm nào?

 • A
  Lời nói dối cuối cùng
 • B
  Nàng Xi - ta
 • C
  Lời thề thứ 9
 • D
  Sống mãi tuổi 17
Câu 6 :

Vở kịch nào sau đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Lưu Quang Vũ?

 • A
  Tôi và chúng ta
 • B
  Con nai đen
 • C
  Khoảnh khắc và vô tận
 • D
  Bệnh sĩ
Câu 7 :

Đâu là đặc điểm thơ của Lưu Quang Vũ:

 • A
  Sắc sảo, dữ dội
 • B
  Sự kết hợp giũa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước và con người Việt Nam
 • C
  Giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 8 :

Lưu Quang Vũ được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  1999
 • B
  2000
 • C
  2001
 • D
  2002
Câu 9 :

Kịch của Lưu Quang Vũ có đặc điểm gì?

 • A
  Thể hiện nhiều cách tân độc đáo
 • B
  Thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống
 • C
  Bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Lưu Quang Vũ sinh ra tại:

 • A
  Hưng Yên
 • B
  Phú Thọ
 • C
  Vĩnh Phúc
 • D
  Nam Định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại tiểu sử của tác giả

Lời giải chi tiết :

Lưu Quang Vũ sinh ra tại Phú Thọ

Câu 2 :

Lưu Quang Vũ sinh ra trong gia đình thuộc thành phần nào?

 • A
  Trí thức
 • B
  Công giáo
 • C
  Nông dân
 • D
  Thương nhân khá giả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại tiểu sử của tác giả

Lời giải chi tiết :

Lưu Quang Vũ sinh ra trong một gia đình trí thức

Câu 3 :

Từ năm 1965 đến năm 1970, Lưu Quang Vũ làm công việc gì?

 • A
  Vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân
 • B
  Làm nhiều nghề mưu sinh: chấm công cho một đội cầu đường, vẽ pa – nô,…
 • C
  Biên tập viên cho tạp chí Sân khấu
 • D
  Vẽ tranh thuê

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại tiểu sử của tác giả

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1965 đến năm 1970, ông vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân

Câu 4 :

Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ làm công việc gì?

 • A
  Vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân
 • B
  Làm nhiều nghề mưu sinh: chấm công cho một đội cầu đường, vẽ pa – nô,…
 • C
  Biên tập viên cho tạp chí Sân khấu
 • D
  Vẽ tranh thuê

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại tiểu sử của tác giả

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ là biên tập cho tạp chí Sân khấu và bắt đầu sáng tác kịch nói

Câu 5 :

Vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ là tác phẩm nào?

 • A
  Lời nói dối cuối cùng
 • B
  Nàng Xi - ta
 • C
  Lời thề thứ 9
 • D
  Sống mãi tuổi 17

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại các sáng tác của Lưu Quang Vũ

Lời giải chi tiết :

Vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ: Sống mãi tuổi 17

Câu 6 :

Vở kịch nào sau đây KHÔNG PHẢI là sáng tác của Lưu Quang Vũ?

 • A
  Tôi và chúng ta
 • B
  Con nai đen
 • C
  Khoảnh khắc và vô tận
 • D
  Bệnh sĩ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại các sáng tác của Lưu Quang Vũ

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Con nai đen của tác giả Nguyễn Đình Thi

Câu 7 :

Đâu là đặc điểm thơ của Lưu Quang Vũ:

 • A
  Sắc sảo, dữ dội
 • B
  Sự kết hợp giũa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước và con người Việt Nam
 • C
  Giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại đặc điểm thơ của Lưu Quang Vũ

Lời giải chi tiết :

- Trước khi đến với thể loại kịch nói, Lưu Quang Vũ từng làm thơ. Thơ Lưu Quang Vũ không sắc sảo, dữ dội như kịch nhưng giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao

- Tác phẩm tiêu biểu: Và anh tồn tại, Tiếng Việt, Vườn trong phố,…

Câu 8 :

Lưu Quang Vũ được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  1999
 • B
  2000
 • C
  2001
 • D
  2002

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Năm 2000, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Câu 9 :

Kịch của Lưu Quang Vũ có đặc điểm gì?

 • A
  Thể hiện nhiều cách tân độc đáo
 • B
  Thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống
 • C
  Bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại đặc điểm về kịch Lưu Quang Vũ

Lời giải chi tiết :

Kịch của Lưu Quang Vũ thể hiện nhiều cách tân độc đáo; quan tâm thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống, bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người

close