Tiếng Anh 12 Unit 4 4G. Speaking

1 SPEAKING Work in pairs. Ask two questions each. Make a note of your partner's replies and report back to the class. 2 SPEAKING Which of the methods of transport in the photos have you tried? Which do you prefer and why? Tell your partner.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A. Luxury COACH TOUR!

 

Spend three weeks seeing the European sights! Travel in style and comfort with us and visit twelve different countries and their capital cities. All inclusive!

Only £500 for students!

B. Travel Europe Train Ticket!

 

Buy a ticket and get free train travel around Europe! Go where you want, when you want for a month. If you book sleeper trains, you pay extra, but save on your accommodation!

Only £199 for students!

C. 5-STAR HA LONG CRUISE!

 

Come on a voyage of discovery around the UNESCO World Heritage Site, Ha Long Bay! Experience one of the must-see landmarks in northern Viet Nam. Soak up the sun too!

Special discount for under 25s. Only £245!

Tạm dịch

A. DU LỊCH XE HƠI sang trọng!

Hãy dành ba tuần để ngắm cảnh châu Âu! Du lịch thật phong cách và thoải mái cùng chúng tôi và ghé thăm 12 quốc gia khác nhau cũng như thủ đô của các quốc gia đó. Bao gồm tất cả!

Chỉ £500 cho sinh viên!

B. Vé tàu du lịch Châu Âu!

Mua vé và nhận chuyến tàu miễn phí vòng quanh châu Âu! Đi đến nơi bạn muốn, khi bạn muốn trong một tháng. Nếu bạn đặt tàu giường nằm, bạn sẽ phải trả thêm tiền nhưng tiết kiệm được chỗ ở!

Chỉ £199 cho sinh viên!

C. DU LỊCH 5 SAO HẠ LONG!

Hãy tham gia hành trình khám phá xung quanh Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, Vịnh Hạ Long! Trải nghiệm một trong những địa danh không thể bỏ qua ở miền Bắc Việt Nam. Cũng được tắm nắng nữa!

Giảm giá đặc biệt cho người dưới 25 tuổi. Chỉ £245!

 

1 SPEAKING Work in pairs. Ask two questions each. Make a note of your partner's replies and report back to the class.

(Làm việc theo cặp. Hỏi mỗi người hai câu hỏi. Ghi lại câu trả lời của đối tác và báo cáo lại cho lớp.)

Student A

1 When did you last go on a long journey? What was it like?

2 Do you prefer to travel alone or in a group? Why?

Student B

1 Which country would you like to visit and why?

2 Do you prefer adventure holidays or holidays where you just relax? Why?

Lời giải chi tiết:

A: When did you last go on a long journey? What was it like?

B: I last went on a long journey about six months ago. It was a road trip across several states in the United States. It was an incredible experience, seeing diverse landscapes and experiencing different cultures along the way.

A: Do you prefer to travel alone or in a group? Why?

B: Personally, I prefer to travel alone. I enjoy the freedom and flexibility it offers, allowing me to explore at my own pace and immerse myself fully in the experience without having to compromise on my preferences or schedule.

(A: Lần cuối cùng bạn thực hiện một chuyến hành trình dài là khi nào? Nó thế nào?

B: Lần cuối cùng tôi đi du lịch dài khoảng sáu tháng trước. Đó là một chuyến đi qua nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, được ngắm nhìn những cảnh quan đa dạng và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau trên đường đi.

A: Bạn thích đi du lịch một mình hay theo nhóm? Tại sao?

B: Cá nhân tôi thích đi du lịch một mình hơn. Tôi tận hưởng sự tự do và linh hoạt mà nó mang lại, cho phép tôi khám phá theo tốc độ của riêng mình và đắm mình hoàn toàn vào trải nghiệm mà không cần phải thỏa hiệp với sở thích hoặc lịch trình của mình.)

 

B: Which country would you like to visit and why?

A: I would love to visit Japan. I'm fascinated by its rich culture, history, and technological advancements. Exploring traditional temples, tasting authentic Japanese cuisine, and experiencing the bustling streets of Tokyo are some of the things I look forward to.

B: Do you prefer adventure holidays or holidays where you just relax? Why?

A: I prefer adventure holidays because I enjoy the thrill of trying new activities and pushing my boundaries. Whether it's hiking in the mountains, diving in exotic reefs, or exploring remote wilderness areas, I love the adrenaline rush and sense of accomplishment that comes with adventurous experiences.

(B: Bạn muốn đến thăm đất nước nào và tại sao?

A: Tôi rất thích đến thăm Nhật Bản. Tôi bị mê hoặc bởi nền văn hóa, lịch sử phong phú và những tiến bộ công nghệ của nơi đây. Khám phá những ngôi chùa truyền thống, nếm thử ẩm thực Nhật Bản đích thực và trải nghiệm những con phố nhộn nhịp ở Tokyo là một số điều tôi mong đợi.

B: Bạn thích những kỳ nghỉ phiêu lưu hay những kỳ nghỉ mà bạn chỉ thư giãn? Tại sao?

A: Tôi thích những kỳ nghỉ phiêu lưu hơn vì tôi thích cảm giác hồi hộp khi thử các hoạt động mới và vượt qua giới hạn của mình. Cho dù đó là đi bộ đường dài trên núi, lặn trong những rạn san hô kỳ lạ hay khám phá những vùng hoang dã xa xôi, tôi thích cảm giác dâng trào adrenaline và cảm giác thành tựu đi kèm với những trải nghiệm mạo hiểm.)

Bài 2

2 SPEAKING Which of the methods of transport in the photos have you tried? Which do you prefer and why? Tell your partner.

(Bạn đã thử phương thức di chuyển nào trong ảnh? Mà bạn thích và tại sao? Nói với đối tác của bạn.)

You are planning a holiday in your gap year. Say which of these trips is most appealing to you and why. Say why you are rejecting the other options.

(Bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trong năm nghỉ của mình. Hãy cho biết chuyến đi nào trong số những chuyến đi này hấp dẫn bạn nhất và tại sao. Nói lý do tại sao bạn từ chối các lựa chọn khác.)

Lời giải chi tiết:

I have tried travelling by coach and train. Trains are my preferred method of transport. I enjoy the scenic views and the ability to move around freely during the journey. Trains also tend to be more spacious and comfortable than coaches, making them ideal for longer trips. Additionally, trains are generally more environmentally friendly compared to other modes of transport.

(Tôi đã thử đi du lịch bằng xe khách và tàu hỏa. Xe lửa là phương tiện giao thông ưa thích của tôi. Tôi thích cảnh đẹp và khả năng di chuyển tự do trong suốt cuộc hành trình. Xe lửa cũng có xu hướng rộng rãi và thoải mái hơn so với xe khách, khiến chúng trở nên lý tưởng cho những chuyến đi dài hơn. Ngoài ra, tàu hỏa nhìn chung thân thiện với môi trường hơn so với các phương thức vận tải khác.)

Bài 3

3 Read the task and the Speaking Strategy below. Make notes under the headings below for each method of transport.

(Đọc bài tập và Chiến lược nói bên dưới. Ghi chú theo các tiêu đề bên dưới cho từng phương thức vận chuyển.)

Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng

boredom (n): chán

comfort (n): sự thoải mái

convenience (n): tiện lợi

cost (n): chi phí

luggage (n): hành lý

safety (n): an toàn

time (n): thời gian

travel sickness (n): say xe/tàu 

Speaking Strategy

Speaking Strategy

When explaining your choice, try to give a number of different reasons. When rejecting the other options, try again to give more than one reason. Do not simply give the opposite reasons.

(Chiến lược nói

Khi giải thích sự lựa chọn của bạn, hãy cố gắng đưa ra một số lý do khác nhau. Khi từ chối các lựa chọn khác, hãy thử đưa ra nhiều hơn một lý do. Đừng chỉ đơn giản đưa ra những lý do ngược lại.)

Lời giải chi tiết:

Thảo luận và viết các ý tưởng cùng bạn dưới mỗi hình thức du lịch tương ứng cùng với nhóm.

Bài 4

4 Listen to a student doing the task. Answer the questions.

(Lắng nghe một học sinh làm bài. Trả lời các câu hỏi.)

1 Which option does he select and what reasons does he give?

2 What are his reasons for rejecting the other options?

Lời giải chi tiết:

1 Which option does he select and what reasons does he give?

(Anh ấy chọn phương án nào và đưa ra lý do gì?)

Thông tin: “”

()

Trả lời:

()

2 What are his reasons for rejecting the other options?

(Lý do anh ấy từ chối các lựa chọn khác là gì?)

Thông tin: “”

()

Trả lời:

()

Bài 5

5 How well does the student follow the Speaking Strategy? Does he give enough reasons for each of his opinions? Are any of them similar to your ideas in exercise 3?

(Học sinh thực hiện Chiến lược Nói tốt đến mức nào? Liệu anh ta có đưa ra đủ lý do cho mỗi ý kiến của mình không? Có ý tưởng nào giống với ý tưởng của bạn trong bài tập 3 không?)

Bài 6

6 KEY PHRASES Complete the phrases with the words below.

(Hoàn thành các cụm từ với các từ dưới đây.)

best

opting

think

why

Making a selection

1 I _______ I'll choose..., mainly because...

2 I'm _______ for... and that's because...

3 The _______ option would be the... because...

4 The reason _______ I'm (not) choosing the... is that...

Lời giải chi tiết:

1 I think I'll choose..., mainly because...

(Tôi nghĩ tôi sẽ chọn..., chủ yếu là vì...)

2 I'm opting for... and that's because...

(Tôi chọn... và đó là vì...)

3 The best option would be the... because...

(Lựa chọn tốt nhất sẽ là... bởi vì...)

4 The reason why I'm (not) choosing the... is that...

(Lý do tại sao tôi (không) chọn... là vì...)

Bài 7

7 Listen to the student again. Which key phrases from exercise 6 did you hear?

(Hãy lắng nghe học sinh một lần nữa. Bạn đã nghe thấy những cụm từ chính nào trong bài tập 6?)

Bài 8

8 SPEAKING Work in pairs. Do the task in exercise 2 using the phrases in exercise 6.

(Làm việc theo cặp. Làm bài tập 2 bằng cách sử dụng các cụm từ ở bài tập 6.)

Lời giải chi tiết:

For my gap year holiday, I think I'll choose the Travel Europe Train Ticket mainly because of the freedom and flexibility it offers. I'm leaning towards this option because I value the opportunity to explore Europe's diverse destinations at my own pace, immersing myself in different cultures and landscapes without feeling rushed or confined to a pre-set itinerary. The optimal option would be the Travel Europe Train Ticket because of its affordability at £199 for students, allowing me to stretch my budget further for accommodation, meals, and activities along the way. The reason why I'm not choosing the Luxury Coach Tour is that, despite its convenience and opportunity to visit multiple countries, the potential for boredom during long journeys and the lack of flexibility in the itinerary are significant drawbacks for me. Similarly, while the 5-Star Ha Long Cruise promises luxury and relaxation, the limited scope of exploration confined to Ha Long Bay and the risk of seasickness deter me from choosing this option for my gap year adventure.

(Đối với kỳ nghỉ năm của mình, tôi nghĩ tôi sẽ chọn Vé tàu du lịch Châu Âu chủ yếu vì sự tự do và linh hoạt mà nó mang lại. Tôi nghiêng về lựa chọn này vì tôi đánh giá cao cơ hội khám phá các điểm đến đa dạng của Châu Âu theo tốc độ của riêng mình, hòa mình vào các nền văn hóa và cảnh quan khác nhau mà không cảm thấy vội vã hay bị bó buộc trong một hành trình định sẵn. Lựa chọn tối ưu sẽ là Vé tàu du lịch Châu Âu vì giá cả phải chăng cho sinh viên là £199, cho phép tôi tăng thêm ngân sách của mình cho chỗ ở, bữa ăn và hoạt động trên đường đi. Lý do khiến tôi không chọn DU LỊCH XE HƠI sang trọng! là vì mặc dù thuận tiện và có cơ hội đến thăm nhiều quốc gia nhưng khả năng gây nhàm chán trong những chuyến đi dài và thiếu linh hoạt trong hành trình là những hạn chế đáng kể đối với tôi. Tương tự, trong khi Du thuyền Hạ Long 5 sao hứa hẹn sự sang trọng và thư giãn, phạm vi khám phá hạn chế chỉ giới hạn ở Vịnh Hạ Long và nguy cơ say sóng đã ngăn cản tôi chọn phương án này cho chuyến phiêu lưu trong năm nghỉ của mình.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4H. Writing

  1 SPEAKING Why do people stay in youth hostels? What are the advantages and disadvantages? 2 SPEAKING Read the task. What things do you think might have gone wrong? Discuss and make a list of possible problems.3 Read the letter. Were any of the complaints similar to your list in exercise 2?

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4I. Culture

  1 SPEAKING Look at the two photos. What do you know about the Aborigine and Maori cultures? 2 Read the text. What two customs do the texts mention? 3 USE OF ENGLISH Complete the text. Write one word in each gap.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Review Unit 4

  Read the text. Choose the best answers (A–D). You will hear four speakers talking about their experiences of camping. Match questions (A-E) with speakers (1-4). There is one extra question.Look at the two photos below that show different places to stay. Compare the photos using the points:

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4F. Reading

  1 SPEAKING Look at the photos. Which do you think is the best method of travelling? 2 Read the texts quickly. Match titles (1-4) with texts (A-C). There is one extra title.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4E. Word Skills

  1 SPEAKING Read the travel blog and discuss the questions. Give reasons for your answers. 2 Read the Learn this! box. Then find an example of each rule in exercise 1.3 Complete the response to the blog in exercise 1. Use each word once to form an adverb or adverbial phrase.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close