Tiếng Anh 11 Unit 8 8H. Writing

1 SPEAKING Describe the photo. Have you ever stayed in a youth hostel? How are they different from hotels? 2 Read the writing task and the letter. Has the writer covered all four points in the task? 3 Read the Writing Strategy and do the tasks below. 4 Read the task above. Make a paragraph plan and include brief notes for each of the four points in the task.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Describe the photo. Have you ever stayed in a youth hostel? How are they different from hotels?

(Mô tả bức ảnh. Bạn đã bao giờ ở trong một ký túc xá thanh niên? Chúng khác với khách sạn như thế nào?)


Lời giải chi tiết:

- The picture looks like a typical shared dormitory-style room in a youth hostel. The rooms may be designed to accommodate multiple guests with bunk beds. The design of the beds is uniform to maximize space efficiency, and the room is simple in decoration.

(Hình ảnh trông giống như một phòng kiểu ký túc xá chung điển hình trong ký túc xá dành cho giới trẻ. Các phòng có thể được thiết kế để chứa nhiều khách với giường tầng. Thiết kế của các giường đều thống nhất để tối đa hóa hiệu quả sử dụng không gian và căn phòng được trang trí đơn giản.)

- I have never stayed in a youth hostel before.

(Tôi chưa bao giờ ở trong ký túc xá dành cho thanh niên trước đây.)

- Youth hostels are typically more affordable than hotels and often have shared dormitory-style rooms with bunk beds, as well as private rooms. Youth hostels also tend to have communal spaces such as kitchens, lounges, and outdoor areas, where guests can socialize and meet other travelers. On the other hand, hotels generally offer more privacy and amenities such as room service, housekeeping, and a front desk for 24-hour assistance. Hotels also tend to have more upscale accommodations and amenities, but at a higher price point.

(Ký túc xá dành cho thanh niên thường có giá cả phải chăng hơn so với khách sạn và thường có các phòng kiểu ký túc xá chung với giường tầng, cũng như các phòng riêng. Các ký túc xá dành cho thanh niên cũng có xu hướng có các không gian chung như nhà bếp, sảnh khách và khu vực ngoài trời, nơi khách có thể giao lưu và gặp gỡ những du khách khác. Mặt khác, các khách sạn thường cung cấp nhiều tiện nghi và sự riêng tư hơn như dịch vụ phòng, dịch vụ dọn phòng và quầy lễ tân để được hỗ trợ 24 giờ. Các khách sạn cũng có xu hướng cung cấp nhiều phòng nghỉ và tiện nghi cao cấp hơn, nhưng với mức giá cao hơn.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2 Read the writing task and the letter. Has the writer covered all four points in the task?

(Đọc bài tập viết và bức thư. Người viết đã bao quát hết bốn điểm trong bài chưa?)

You are planning to visit Bristol in the UK this summer with a small group of friends and have been given a recommendation for a youth hostel. Write a letter to the youth hostel in which you

• give information about your group.

• inform them of the dates you want to stay and ask about availability.

• ask about food and drink.

• ask for suggestions about places to visit in Bristol.

(Bạn đang lên kế hoạch đến thăm thành phố Bristol ở Vương quốc Anh vào mùa hè này cùng với một nhóm nhỏ bạn bè và được giới thiệu một nhà trọ dành cho giới trẻ. Viết một lá thư cho ký túc xá thanh niên, trong đó bạn

• cung cấp thông tin về nhóm của bạn.

• thông báo cho họ về ngày bạn muốn ở lại và hỏi về tình trạng sẵn có.

• hỏi về đồ ăn thức uống.

• xin gợi ý về những nơi đến thăm ở Bristol.)

Dear Sir or Madam,

I am writing to enquire about a visit to your youth hostel in Bristol next month. I'll be travelling to Bristol with three mates from school. All four of us are female and aged seventeen or eighteen. We're planning to stay for seven nights between 10 and 17 August. Please tell me whether you have beds available for those dates. I'd also like to know whether your youth hostel has a café or restaurant. If not, would it be possible to recommend any places to eat near the hostel which are not too expensive? This will be our first visit to Bristol. Although I have read about the city on the internet, I'd love to hear any tips for places to visit in the city. I look forward to getting an answer from you in due course so that we can finalise the details of our visit.

Yours faithfully,

Hazel Jones

Hazel Jones

Lời giải chi tiết:

Yes, the writer has covered all four points in the task.

1 Giving information about the group

(Cung cấp thông tin về nhóm của bạn.)

Thông tin: “I'll be travelling to Bristol with three mates from school. All four of us are female and aged seventeen or eighteen.”

(Tôi sẽ đi du lịch đến Bristol với ba người bạn cùng trường. Cả bốn chúng tôi đều là nữ, tuổi mười bảy, mười tám.)

2 Informing about the dates and asking about availability

(Thông báo về ngày và hỏi về tình trạng sẵn có)

Thông tin: “We're planning to stay for seven nights between 10 and 17 August. Please tell me whether you have beds available for those dates.”

(Chúng tôi dự định ở lại bảy đêm từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8. Vui lòng cho tôi biết liệu bạn có sẵn giường cho những ngày đó không.)

 

3 Asking about food and drink

(Hỏi về đồ ăn thức uống)

Thông tin: “I'd also like to know whether your youth hostel has a café or restaurant. If not, would it be possible to recommend any places to eat near the hostel which are not too expensive?”

(Tôi cũng muốn biết ký túc xá thanh niên của bạn có quán cà phê hay nhà hàng không. Nếu không thì có thể giới thiệu chỗ ăn uống nào gần ký túc xá mà không quá đắt được không?)

 

4 Asking for suggestions about places to visit

(Yêu cầu gợi ý về các địa điểm tham quan)

Thông tin: “Although I have read about the city on the internet, I'd love to hear any tips for places to visit in the city.”

(Mặc dù tôi đã đọc về thành phố trên internet, nhưng tôi rất muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào về các địa điểm tham quan trong thành phố.)

Bài 3

Writing Strategy

1 Divide your letter into paragraphs.

2 In the first paragraph, which can be a single sentence, say why you are writing.

3 Each paragraph should have its own topic. It is usually best to deal with each point in the task in a separate paragraph.

4 In the final paragraph, which can be a single sentence, say that you expect a reply.

5 Avoid colloquial language and short forms.

(Chiến lược viết

1 Chia thư của bạn thành các đoạn văn.

2 Trong đoạn đầu tiên, có thể là một câu đơn, hãy cho biết lý do bạn viết.

3 Mỗi đoạn nên có chủ đề riêng. Thông thường tốt nhất là giải quyết từng mục trong nhiệm vụ trong một đoạn văn riêng biệt.

4 Trong đoạn cuối cùng, có thể là một câu đơn, hãy nói rằng bạn mong đợi câu trả lời.

5 Tránh ngôn ngữ thông thường và các dạng viết tắt.)

 

3 Read the Writing Strategy and do the tasks below.

(Đọc Chiến lược viết và thực hiện các nhiệm vụ bên dưới.)

1 Divide the letter into six paragraphs.

2 Find three examples of short forms. Correct them.

3 Find words and phrases in the letter which would be better expressed with these more formal words and phrases:

friends

I would be grateful if you could inform me

I would certainly be interested

receiving a reply recommendations

4 Find words and phrases in the letter which express these things in a more formal way:

Lời giải chi tiết:

1. Divide the letter into six paragraphs

(Chia bức thư thành sáu đoạn)

Dear Sir or Madam,

I am writing to enquire about a visit to your youth hostel in Bristol next month. I'll be travelling to Bristol with three friends from school. All four of us are female and aged seventeen or eighteen.

We're planning to stay for seven nights between 10 and 17 August. Please tell me whether you have beds available for those dates.

I'd also like to know whether your youth hostel has a café or restaurant. If not, would it be possible to recommend any places to eat near the hostel which are not too expensive?

This will be our first visit to Bristol. Although I have read about the city on the internet, I would be grateful if you could inform me of any interesting places to visit or activities to do while we're there.

I would certainly be interested in receiving a reply from you soon so that we can finalize the details of our visit.

Thank you for your assistance.

Yours faithfully,

Hazel Jones

Tạm dịch

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để hỏi về chuyến thăm ký túc xá thanh niên của bạn ở Bristol vào tháng tới. Tôi sẽ đi du lịch đến Bristol với ba người bạn từ trường. Cả bốn chúng tôi đều là nữ, tuổi mười bảy, mười tám.

Chúng tôi dự định ở lại bảy đêm từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8. Vui lòng cho tôi biết liệu bạn có sẵn giường cho những ngày đó không.

Tôi cũng muốn biết ký túc xá thanh niên của bạn có quán cà phê hay nhà hàng không. Nếu không thì có thể giới thiệu chỗ ăn uống nào gần ký túc xá mà không quá đắt được không?

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi đến Bristol. Mặc dù tôi đã đọc về thành phố trên internet, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể thông báo cho tôi về bất kỳ địa điểm thú vị nào để tham quan hoặc các hoạt động để làm khi chúng tôi ở đó.

Tôi chắc chắn sẽ quan tâm đến việc sớm nhận được hồi âm từ bạn để chúng tôi có thể hoàn thiện các chi tiết về chuyến thăm của chúng tôi.

Cám ơn sự giúp đỡ của bạn.

Trân trọng,

Hazel Jones

2 Find three examples of short forms. Correct them.

(Tìm ba ví dụ về các hình thức viết tắt. Sửa chúng.)

"I'll" -> "I will"

"we're" -> "we are"

"don't" -> "do not"

3 Find words and phrases in the letter which would be better expressed with these more formal words and phrases:

(Tìm các từ và cụm từ trong bức thư cái mà sẽ được diễn đạt tốt hơn với các từ và cụm từ trang trọng hơn này)

friends

I would be grateful if you could inform me

I would certainly be interested

receiving a reply recommendations

*Nghĩa của các cụm từ

friends: bạn

I would be grateful if you could inform me: Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể thông báo cho tôi

I would certainly be interested: Tôi chắc chắn sẽ quan tâm

receiving a reply recommendations: nhận được một phản hồi đề xuất

Đáp án:

- “mates” => “friends”

(bạn bè)

- “receiving a reply” => “receiving a reply recommendations”

(nhận phản hồi => nhận đề xuất phản hồi)

- “I'd also like” => “I would certainly be interested”

(Tôi cũng muốn => tôi chắc chắn sẽ quan tâm)

- "I'd love" -> "I would be grateful"

(Tôi rất thích => tôi sẽ biết ơn")

4 Find words and phrases in the letter which express these things in a more formal way:

*Nghĩa của từ vựng

ask about: hỏi về

soon: sớm

sort out: chọn ra

tell me about: nói cho tôi biết về

Đáp án:

- "ask about" => "inquire about"

(hỏi về)

- "soon" => "in the near future"

(sớm => trong tương lai gần)

- "sort out" -> "finalize"

(chọn ra => chốt)

- "tell me about" -> "inform me of"

(kể cho tôi nghe về => thông báo cho tôi về)

 

Bài 4

You are planning to visit York in the UK this summer with a friend from school and have been given a recommendation for a small hotel. Write a letter to the hotel in which you

• give information about who will be travelling and when.

• enquire about prices and availability.

• ask about the best way to get to the hotel using public transport.

• ask about suggested activities in the surrounding area.

(Bạn đang có kế hoạch đến thăm York ở Vương quốc Anh vào mùa hè này cùng với một người bạn cùng trường và được giới thiệu một khách sạn nhỏ. Viết thư cho khách sạn mà bạn ở

• cung cấp thông tin về những người sẽ đi du lịch và khi nào.

• hỏi về giá cả và tình trạng sẵn có.

• hỏi về cách tốt nhất để đến khách sạn bằng phương tiện giao thông công cộng.

• hỏi về các hoạt động gợi ý trong khu vực xung quanh.)

4 Read the task above. Make a paragraph plan and include brief notes for each of the four points in the task.

(Đọc nhiệm vụ trên. Lập một kế hoạch đoạn văn và bao gồm các ghi chú ngắn gọn cho từng điểm trong số bốn điểm trong nhiệm vụ.)

Paragraph 1: Giving reason for writing

Paragraph 2: First point in task

Paragraph 3: Second point in task

Paragraph 4: Third point in task

Paragraph 5: Fourth point in task

Paragraph 6: Requesting a reply

 


Lời giải chi tiết:

Dàn bài tham khảo

Paragraph 1: Giving reason for writing

enquire about a visit at your hotel based on a recommendation

Paragraph 2: First point in task

- My friend and I

- this summer

Paragraph 3: Second point in task

- 3 nights: August 12th until August 15th this summer.

- ask for the prices and availability.

Paragraph 4: Third point in task

Are there any bus routes or is it easier to take a taxi?

Paragraph 5: Fourth point in task

recommendations for activities related to exploring the historical landmarks and cultural sites in York

Paragraph 6: Requesting a reply

I would be grateful if you could inform me of the details as soon as possible.

Tạm dịch

Đoạn 1: Nêu lí do viết thư

- hỏi về một chuyến thăm tại khách sạn của bạn dựa trên một đề nghị

Đoạn 2: Điểm đầu tiên trong nhiệm vụ

- bạn tôi và tôi

- mùa hè này

Đoạn 3: Điểm thứ hai trong nhiệm vụ

- 3 đêm: 12/08 đến 15/08 mùa hè này.

- yêu cầu giá cả và sẵn có.

Đoạn 4: Điểm thứ ba trong nhiệm vụ

- có tuyến xe buýt nào hay đi taxi dễ dàng hơn?

Đoạn 5: Điểm thứ tư trong nhiệm vụ

- đề xuất cho các hoạt động liên quan đến khám phá các địa danh lịch sử và văn hóa ở York

Đoạn 6: Yêu cầu trả lời

- Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể thông báo cho tôi các chi tiết càng sớm càng tốt.

Bài 5

5 Write your letter (150-180 words) using your notes from exercise 4. Remember to follow the advice in the strategy.

(Viết thư của bạn (150-180 từ) bằng cách sử dụng các ghi chú của bạn từ bài tập 4. Hãy nhớ làm theo lời khuyên trong chiến lược.)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

Dear Sir/Madam,

I am writing to enquire about a visit at your hotel in York based on a recommendation.

My friend and I are planning to visit York this summer, and we are interested in staying at your hotel based on a recommendation. We will be travelling to York from London by train and will arrive on August 12th. We are planning to stay for three nights until August 15th.

Could you please inform us whether you have availability during those dates and what the cost would be?

We would also like to know the best way to get to your hotel from the train station using public transport. Are there any bus routes we should take or is it easier to take a taxi?

Finally, we would appreciate any recommendations for activities in the surrounding area. We are interested in exploring the historical landmarks and cultural sites in York, but we are also open to suggestions for any lesser-known attractions.

I would be grateful if you could provide us with this information in the near future so that we can sort out our travel plans. Thank you in advance for your assistance.

Yours faithfully,

Trang Nguyen

Tạm dịch

Thưa ông / bà,

Tôi viết thư này để hỏi về chuyến thăm tại khách sạn của bạn ở York dựa trên một lời giới thiệu.

Bạn tôi và tôi dự định đến thăm York vào mùa hè này, và chúng tôi muốn ở tại khách sạn của bạn dựa trên lời giới thiệu. Chúng tôi sẽ đi đến York từ London bằng tàu hỏa và sẽ đến nơi vào ngày 12 tháng 8. Chúng tôi dự định ở lại ba đêm cho đến ngày 15 tháng 8.

Bạn có thể vui lòng cho chúng tôi biết liệu bạn có phòng trống trong những ngày đó không và chi phí sẽ là bao nhiêu?

Chúng tôi cũng muốn biết cách tốt nhất để đến khách sạn của bạn từ ga xe lửa bằng phương tiện giao thông công cộng. Có tuyến xe buýt nào chúng ta nên đi hay đi taxi dễ dàng hơn?

Cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ đề xuất nào cho các hoạt động ở khu vực xung quanh. Chúng tôi quan tâm đến việc khám phá các địa danh lịch sử và di tích văn hóa ở York, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng nhận các đề xuất về bất kỳ điểm tham quan nào ít được biết đến hơn.

Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin này sớm để chúng tôi có thể sắp xếp các kế hoạch du lịch của mình. Cảm ơn bạn trước vì sự giúp đỡ của bạn.

Trân trọng,

Trang Nguyễn

 

Check your work

CHECK YOUR WORK

Have you...

• covered all four points in the task?

• avoided contractions and informal language?

• divided the letter into paragraphs?

• opened and closed the letter correctly

(KIỂM TRA BÀI CỦA BẠN

Bạn có...

• bao gồm tất cả bốn mục trong nhiệm vụ?

• tránh rút gọn và ngôn ngữ không chính thức?

• chia bức thư thành mấy đoạn?

• mở và kết thư một cách chính xác)

 

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 8I. Culture

  1 SPEAKING Which of the following rivers is not located in Asia? Where is it located? 2 Read the article and name the countries the Mekong River runs through. 3 Read the article again and choose the correct answer. 4 Listen to a talk on the course of the Mekong River. Arrange the places along the course of the Mekong River in the order of listening.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Review

  Read the following passage about Mary Kingsley, a famous British explorer. Answer the questions. Listen to a talk about hovercrafts and fill in each blank with NO MORE THAN three words. Work in groups. Discuss the following questions. Read the task below and write a letter of complaint (150-180 words) to the service provider.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 8G. Speaking

  1 Describe the photo and answer the questions below. 2 Read the Speaking Strategy. Then read the task below. Match the following (1-8) with the four points in the task. Use them to discuss with a friend. 3 PRONUNCIATION Read the Learn this! box. Write reply questions for statements 1, 3 and 5 and add question tags to statements 2, 4 and 6. Use the falling or rising intonation to practise saying the sentences.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 8F. Reading

  1 SPEAKING Are you good at learning new technologies? Do you know what 3G, 4G, app, IoT stand for? 2 Look at the pictures and match them with the ideas below Look at the title of the text. Which of the ideas of future cities do you think are mentioned in the text? 3 Read the Reading Strategy. Match the facts A-E with the means of transport 1, 2 or 3. Which fact relates to all three?

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 8E. Word Skills

  1 SPEAKING Describe the photo in pairs. What would be the best and worst things about going on a long trip on a boat like this? 2 Read the text. If you had been on a trip like this, would you have enjoyed it? Why? / Why not? 3 Read the Learn this! box. Then look at the highlighted verbs in the text above. Which verb pattern (a-e) does not have an example in the text?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close