Tiếng Anh 11 Unit 4 Review

Read the three texts and choose the best answer (A-D). You will hear a conversation about house moves. Complete each sentence with no more than three words. Work in groups. Compare and contrast the photos (A and B) which show homeless people in Britain. Include the following points. You have recently moved to a different house, and you want to give the news to an English-speaking friend in another country. In your letter,

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading

Read the three texts and choose the best answer (A-D).

(Đọc ba văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất (A-D).)

Back in time

As she stepped into the hall after nearly thirty years of absence, she realised at once that she shouldn't have come back. The smell of wood smoke, damp stone and ancient paper brought the past back so powerfully that it nearly knocked her backwards. In an instant she felt like a young girl again, alone and frightened in the house. She remembered feeling very, very cold-not from the damp and the near-freezing temperature, but because a terrible new life was beginning. And she could do nothing to stop it.

1 What is true about the woman's feelings when she entered the house?

A She realised that she had missed her old home.

B She was happy to return to the house

C She understood that coming back was a mistake.

D She was sad about the condition of the house.

Future home?

Every few years, trend-watchers tell us that the house of the future has arrived, and gadgets from science fiction films will soon be in every home in the country. So far they've been wrong-and after viewing the 'Home of the Future' exhibition, I suspect that they are still wrong. Why do I need a super-intelligent fridge or an internet- surfing mirror? I would much rather see my face clearly in an ordinary bathroom mirror than try to surf the Internet while I'm combing my hair! If only they could design a device to stop me killing all my houseplants. If they did that, then I might be interested!

2 What was the writer's reaction to the exhibition?

A He found it very interesting.

B It reminded him of a science fiction film.

C He wanted to buy the gadgets online.

D He didn't see the use of many of the inventions.

Ackerman dream homes

Since 1893, Ackerman homes have created some of the most charming neighbourhoods in the south of England. Our homes combine a sense of history with the most modern advances in home design and technology. Now you can have the opportunity to own a beautiful contemporary Ackerman home in our new development in Acreage Woods. Experience the quality, beauty and comfort of Ackerman homes, the most trusted name in home building. With spacious semi-detached and detached homes from £275,000 to £425,000, we are sure that you will find what you're looking for. So why not visit us today?

3 The purpose of the text is to

A describe a particular home.

B attract the interest of people who are looking for a new home.

C outline the history of a home builder.

D explain what makes a quality home.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Quay ngược thời gian

Khi bước vào hội trường sau gần ba mươi năm vắng bóng, cô nhận ra ngay rằng mình không nên quay lại. Mùi khói gỗ, đá ẩm và giấy cũ kỹ mang quá khứ trở lại mạnh mẽ đến nỗi nó gần như đánh bật cô ra sau. Ngay lập tức cô cảm thấy mình như một cô gái trẻ, cô đơn và sợ hãi trong nhà. Cô nhớ mình đã cảm thấy rất, rất lạnh - không phải vì ẩm ướt và nhiệt độ gần như đóng băng, mà vì một cuộc sống mới khủng khiếp đang bắt đầu. Và cô không thể làm gì để ngăn chặn nó.

Ngôi nhà tương lai?

Cứ sau vài năm, những người theo dõi xu hướng lại nói với chúng tôi rằng ngôi nhà của tương lai đã đến và các thiết bị từ các bộ phim khoa học viễn tưởng sẽ sớm có mặt trong mọi gia đình trên cả nước. Cho đến nay họ đã sai - và sau khi xem triển lãm 'Ngôi nhà của tương lai', tôi nghi ngờ rằng họ vẫn còn sai. Tại sao tôi cần một chiếc tủ lạnh siêu thông minh hay một chiếc gương lướt web? Tôi thà nhìn rõ mặt mình trong một chiếc gương phòng tắm thông thường còn hơn là cố gắng lướt Internet trong khi đang chải đầu! Giá như họ có thể thiết kế một thiết bị để ngăn tôi giết tất cả cây trồng trong nhà. Nếu họ đã làm điều đó, thì tôi có thể quan tâm!

Ackerman ngôi nhà mơ ước

Kể từ năm 1893, những ngôi nhà của Ackerman đã tạo ra một số khu dân cư duyên dáng nhất ở miền nam nước Anh. Những ngôi nhà của chúng tôi kết hợp cảm giác lịch sử với những tiến bộ hiện đại nhất trong thiết kế và công nghệ nhà ở. Giờ đây, bạn có thể có cơ hội sở hữu một ngôi nhà Ackerman hiện đại tuyệt đẹp trong khu phát triển mới của chúng tôi ở Acreage Woods. Trải nghiệm chất lượng, vẻ đẹp và sự thoải mái của những ngôi nhà Ackerman, cái tên đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Với những ngôi nhà liền kề và liền kề rộng rãi từ £275.000 đến £425.000, chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Vậy tại sao không ghé thăm chúng tôi ngày hôm nay?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. D

3. B

1. C

 

Điều gì là đúng về cảm xúc của người phụ nữ khi bước vào nhà?

A. Cô nhận ra rằng cô đã nhớ nhà cũ của mình.

B. Cô ấy rất vui khi trở về nhà.

C. Cô ấy buồn về tình trạng của ngôi nhà. Ngôi nhà tương lai?

D. Cô ấy buồn về tình trạng của ngôi nhà.

Thông tin: As she stepped into the hall after nearly thirty years of absence, she realised at once that she shouldn't have come back.

(Khi bước vào sảnh sau gần ba mươi năm vắng bóng, cô ấy nhận ra ngay rằng mình không nên quay lại.)

2. D

Phản ứng của nhà văn đối với cuộc triển lãm là gì?

A. Anh ấy thấy nó rất thú vị.

B. Nó làm anh ấy nhớ đến một bộ phim khoa học viễn tưởng.

C. Anh ấy muốn mua các tiện ích trực tuyến.

D. Anh ấy không thấy việc sử dụng của nhiều phát minh.

Thông tin: I suspect that they are still wrong. Why do I need a super-intelligent fridge or an internet- surfing mirror?

(Tôi nghi ngờ rằng chúng vẫn sai. Tại sao tôi cần một chiếc tủ lạnh siêu thông minh hay một chiếc gương lướt web?)

3. B

Mục đích của văn bản là để

A. mô tả một ngôi nhà cụ thể.

B. thu hút sự quan tâm của những người đang tìm kiếm một ngôi nhà mới.

C. sơ lược về lịch sử của người xây nhà.

D. giải thích điều gì tạo nên một ngôi nhà chất lượng.

Thông tin: With spacious semi-detached and detached homes from £275,000 to £425,000, we are sure that you will find what you're looking for.

(Với những ngôi nhà liền kề và liền kề rộng rãi từ £275.000 đến £425.000, chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Listening

You will hear a conversation about house moves. Complete each sentence with no more than three words.

(Bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại về việc chuyển nhà. Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)


1. Steve now lives in a(n) ______________ house in a village.

(Steve hiện đang sống trong một ngôi nhà ______________ trong một ngôi làng.)

2. Liz's old flat was ______________ than her new flat.

(Căn hộ cũ của Liz thì______________ hơn căn hộ mới của cô ấy.)

3. Steve would rather ______________spend so much time waiting for buses.

(Steve muốn______________ dành quá nhiều thời gian để chờ xe buýt.)

4. Steve's ______________ enjoying doing DIY.

(Của Steve ______________ thích làm đồ tự làm.)

5. Liz ______________ live in the countryside.

(Liz ______________ sống ở nông thôn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

L = Liz

S = Steve

L I heard that your family moved house recently. Where are  you living now?

We moved to a village about five kilometres out of town. It’s an old detached house with about an acre of land.

L Wow, that sounds fantastic! Actually, we moved house last month too, but it was just to a bigger flat in the same area.
It must be really peaceful where you are.

S You know, it’s true that I sleep better there. I hadn’t really realised how noisy our road in town was. But it’s so much less convenient! I have guitar lessons in the evening, and I’m in a school theatre production too, so I spend hours waiting for buses. I used to just walk everywhere.

L Hmm. I’ve never really thought about that. We’re right in the centre of town, so everything’s so close. Where did the idea of moving to the countryside come from?

S Well ... my mum had always wanted to live in the country, and she’s really enjoying having a big garden now. My dad seems to like it there as well. He likes doing DIY projects, and lots of things in the house are broken, so there’s plenty for him to do. So I’m the only one who’s not exactly thrilled.

L Well, I wouldn’t mind putting up with it! I’d give anything to live in the countryside.

S I’m not so keen on it. But in a couple of years I’ll be going off to university, so I’ll just put up with it until then.

Tạm dịch: 

L Tôi nghe nói rằng gần đây gia đình bạn đã chuyển nhà. Hiện tại bạn đang sống ở đâu vậy?

S Chúng tôi chuyển đến một ngôi làng cách thị trấn khoảng năm cây số. Đó là một ngôi nhà biệt lập cũ với khoảng một mẫu đất.

L Wow, nghe tuyệt thật đấy! Thực ra thì tháng trước gia đình cũng đã chuyển nhà, nhưng chỉ là đến một căn hộ lớn hơn trong cùng khu vực. Nơi bạn đang ở hẳn phải yên bình lắm nhi.

S Bạn biết đấy, đúng là tôi ngủ ngon hơn ở đó. Tôi đã không thực sự nhận ra con đường trong thị trấn của chúng tôi ồn ào như thế nào. Nhưng nó bất tiện hơn nhiều! Tôi học guitar vào buổi tối, và tôi cũng đang tham gia dàn dựng sân khấu ở trường, vì vậy tôi phải dành ra hàng giờ để chờ xe buýt. Tôi đã từng chỉ phải đi bộ đến mọi nơi.

L Ừm. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó. Chúng tôi ở ngay trung tâm thị trấn nên mọi nơi đầu rất gần. Sao lại có ý chuyển đến nông thon vậy?

S Chà... mẹ tôi đã luôn muốn sống ở nông thôn, và bây giờ bà ấy thực sự thích có một khu vườn lớn. Bố tôi có vẻ cũng thích ở đó. Ông ấy thích làm các dự án DIY, và rất nhiều thứ trong nhà bị hỏng, vì vậy ông ấy có rất nhiều việc để làm. Vì vậy, tôi là người duy nhất không thực sự hứng thú.

L Chà, tôi sẽ không phiền khi phải chịu điều đó đâu! Tôi sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để được sống ở nông thôn.

S Tôi không hứng thú với việc đó cho lắm. Nhưng vài năm nữa tôi sẽ học đại học, nên tôi sẽ cố gắng cho đến lúc đó vậy.


Lời giải chi tiết:

1. old detached

2. smaller

3. not

4. dad is

5. wants to

1. Steve now lives in an old detachded house in a village.

(Steve hiện đang sống trong một ngôi nhà cũ biệt lập trong một ngôi làng.)

2. Liz's old flat was smaller than her new flat.

(Căn hộ cũ của Liz thì nhỏ hơn hơn căn hộ mới của cô ấy.)

3. Steve would rather not spend so much time waiting for buses.

(Steve không muốn dành quá nhiều thời gian để chờ xe buýt.)

4. Steve's dad is enjoying doing DIY.

(Bố của Steve thích làm đồ tự làm.)

5. Liz wants to live in the countryside.

(Liz muốn sống ở nông thôn.)

Speaking

Work in groups. Compare and contrast the photos (A and B) which show homeless people in Britain. Include the following points.

(Làm việc nhóm. So sánh và đối chiếu các bức ảnh (A và B) cho thấy những người vô gia cư ở Anh. Bao gồm các điểm sau đây)

• Where homeless people usually live.

(Nơi những người vô gia cư thường sống.)

• Why people may become homeless.

(Tại sao mọi người có thể trở thành vô gia cư.)

• How you think we can help homeless people.

(Bạn nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ những người vô gia cư như thế nào.)

Lời giải chi tiết:

Both pictures A&B show the people who are sleeping. In the first picture, the man is sleeping on the street with a blanket. In picture B, I can see there are a lot of people that are sleeping in the same room, but the room is quite small. Looking at both, I can see that they don't feel comfortable while sleeping. And I guess they are homeless.

Homeless people may live on the streets, in parks, in shelters, or in temporary housing.

People may become homeless due to a variety of factors, including unemployment, poverty, mental illness, addiction, domestic abuse, or a lack of affordable housing.

We can help homeless people by providing affordable housing, access to healthcare and social services, job training and employment opportunities, and supportive programs to address underlying issues such as addiction or mental illness. Additionally, donating to and volunteering with organizations that support the homeless can also make a difference.

Tạm dịch:

Cả hai bức tranh A & B đều cho thấy những người đang ngủ. Trong bức ảnh đầu tiên, người đàn ông có thể đang ngủ trên đường với tấm chăn. Trong hình B, tôi có thể thấy có rất nhiều người đang ngủ trong cùng một phòng, nhưng căn phòng khá nhỏ. Nhìn vào cả hai, tôi có thể thấy rằng họ không cảm thấy thoải mái khi ngủ. Và tôi đoán họ là người vô gia cư.

Những người vô gia cư có thể sống trên đường phố, trong công viên, trong nhà tạm trú hoặc nhà ở tạm thời.

Mọi người có thể trở thành vô gia cư do nhiều yếu tố, bao gồm thất nghiệp, nghèo đói, bệnh tâm thần, nghiện ngập, bạo hành gia đình hoặc thiếu nhà ở giá rẻ.

Chúng ta có thể giúp đỡ những người vô gia cư bằng cách cung cấp nhà ở giá cả phải chăng, tiếp cận các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và cơ hội việc làm cũng như các chương trình hỗ trợ để giải quyết các vấn đề cơ bản như nghiện ngập hoặc bệnh tâm thần. Ngoài ra, quyên góp và làm tình nguyện với các tổ chức hỗ trợ người vô gia cư cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

Writing

You have recently moved to a different house, and you want to give the news to an English-speaking friend in another country. In your letter,

(Gần đây bạn đã chuyển đến một ngôi nhà khác và bạn muốn thông báo tin tức cho một người bạn nói tiếng Anh ở một quốc gia khác. Trong bức thư của bạn,)

• tell your friend the news.

(báo tin cho bạn của bạn.)

• explain why you have moved.

(giải thích lý do tại sao bạn đã chuyển đi.)

• describe your new house.

(mô tả ngôi nhà mới của bạn.)

• invite your friend to come and visit.

(mời bạn của bạn đến thăm.)

Write at least 150 words.

(Viết ít nhất 150 từ.)

Lời giải chi tiết:

Dear Bob,

I hope everything is fine. I have some exciting news to share with you. I recently moved to a new house! The decision to move was a difficult one, but it was necessary for my family and me to be closer to our workplaces and in a more family-friendly neighborhood.

Our new house is fantastic! It is a spacious two-story house with four bedrooms, two bathrooms, a large living room, and a modern kitchen. The house has a big backyard with a garden, which is perfect for us to play in. We also have a garage and a driveway, so we don't have to worry about finding a parking space on the street.

We would love for you to come and visit us in our new home! You can stay in one of our guest rooms, and we can explore the city together. We could go to the local attractions, try new restaurants, and watch movies together.

I hope you can come and visit us soon!

Love,

Janet

Tạm dịch:

Bob thân mến!

Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn. Tôi có một số tin tức thú vị để chia sẻ với bạn. Gần đây tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới! Quyết định chuyển đi là một quyết định khó khăn, nhưng tôi và gia đình tôi cần phải ở gần nơi làm việc hơn và trong một khu phố thân thiện với gia đình hơn.

Ngôi nhà mới của chúng tôi thật tuyệt vời! Đó là một ngôi nhà hai tầng rộng rãi với bốn phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách lớn và một nhà bếp hiện đại. Ngôi nhà có một sân sau lớn với một khu vườn, rất lý tưởng cho chúng tôi vui chơi. Chúng tôi cũng có nhà để xe và đường lái xe vào nhà, vì vậy chúng tôi không phải lo lắng về việc tìm chỗ đậu xe trên đường.

Chúng tôi rất muốn bạn đến thăm chúng tôi trong ngôi nhà mới của chúng tôi! Bạn có thể ở trong một trong những phòng dành cho khách của chúng tôi và chúng ta có thể cùng nhau khám phá thành phố. Chúng ta có thể đi đến các điểm tham quan địa phương, thử các nhà hàng mới và xem phim cùng nhau.

Tôi hy vọng bạn có thể đến thăm chúng tôi sớm!

Yêu,

Janet

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4I. Culture

  1. SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2. Cover the fact file. Discuss and try to guess the answers to the quiz about Hue Citadel. 3. Read the fact file and check your answers to exercise 2. What do you think is the most interesting or surprising fact? 4. Listen to a radio programme. Complete the information about the Queen's residences. Use the places below in the first column. 5. INTERNET RESEARCH Work in groups. Find out about Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi. Present the fac

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4H. Writing

  1. SPEAKING Work in pairs. If you could move to any city in the world, where would you choose? Why? 2. Read the email. Do you think Ellie is happy or unhappy with her new home? Find evidence in her email. 3. Read the task below. Does the email cover all four points in the task? Match sentences in the email with each point. 4. Read the Writing Strategy. Then read Ellie's email again and underline. 5. Read the Learn this! box. Circle three examples of would rather in Ellie's email.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4G. Speaking

  1. SPEAKING Which items from below can you see in the photos? 2. Read the task above. Then listen to a student doing the task. Which room does she prefer? Do you agree? Why? / Why not? 3. Choose the best linking words to complete the sentences. Then listen again and check your answers. 4. Read the task above. For each of the four points, think of one advantage of staying with a host family and one advantage of staying in university accommodation. 5. Listen to two students doing the task. Did the

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4F. Reading

  1. SPEAKING Look at the photos and the titles of texts A-C. What do you think the texts are about? 2. Quickly read texts A-C and check your ideas. 3. Read the Reading Strategy. Match two of the texts with the photos below. Say what evidence you found to support your answers. 4. Match the texts (A-C) with the sentences (1-4) below. Make a note of the evidence you found to support your answers. 5. VOCABULARY Match a-g with 1-7 to make compound nouns. They are all in the texts.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4E. Word Skills

  1. SPEAKING Work in pairs. Imagine you were trying to sell the house in the photo. How would you describe it? Use the words below to help you. 2. Work in pairs. Complete the dialogue in an estate agent's using the infinitive without to of these verbs: do, make, take. 3. Listen and check your answers. Do you think the woman is keen on buying the house? Why? / Why not? 4. Read the Learn this! box. Which examples of do, make and take in the dialogue in exercise 2 match the basic meanings in the Lea

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close