Câu hỏi 4 trang 80 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 4 trang 80 VBT Sinh học 7: Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Sinh sản và phát triển

Lời giải chi tiết

 

Mùa sinh sản

Sự sinh sản

Phát triển có biến thái ở ếch

Ếch trưởng thành

Ếch đực “kêu gọi ếch cái” để ghép đôi. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái, chúng tìm đến bờ nước để đẻ.

Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là thụ tinh ngoài. Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhầy nổi trên mặt nước, trứng phát triển, nở thành nòng nọc.

Trải qua một quá trình biến đổi phức tạp qua nhiều giai đoạn nòng nọc dần mọc 4 chân và rụng đuôi để trở thành ếch con.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 35. Ếch đồng
Gửi bài