Câu hỏi 3 trang 24 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 24 VBT Sinh học 7: Phân biệt thành phần tế bào lớp ngoài và lớp trong ở thành cơ thể thủy tức và chức năng từng loại tế bào này?

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt thành phần tế bào lớp ngoài và lớp trong ở thành cơ thể thủy tức và chức năng từng loại tế bào này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thủy tức có cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn, sống bám, nhưng có thể di chuyển chậm chạp. Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo phân hóa.

Lời giải chi tiết

Lớp tế bào Loại tế bào Chức năng
Lớp ngoài Các tế bào phân hóa: tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô bì – cơ, tế bào mô cơ – tiêu hóa, tế bào sinh sản Bảo vệ, giúp cơ thể di chuyển, bắt mồi, tự vệ, sinh sản.
Lớp trong Tế bào cơ, tế bào tiêu hóa Tiêu hóa ở ruột

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Thủy tức
Gửi bài