Câu hỏi 2 trang 90 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 90 VBT Sinh học 7: Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thằn lằn sống trên cạn hoàn toàn, ếch vừa sống ở cạn vừa sống ở nước.

Lời giải chi tiết

Các cơ quan Thằn lằn Ếch
1. Tim Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt Tim 3 ngăn
2. Phổi Phổi có nhiều ngăn, cơ liên sườn tham gia vào hô hấp Phổi đơn giản, ít vách ngăn chủ yếu hô hấp bằng da
3. Thận Thận sau Thận giữa

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài