Câu hỏi 2 trang 36 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 36 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

Quảng cáo

Đề bài

Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ngành Giun tròn có đặc điểm chung như cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức, cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm dễ nhận biết Giun tròn nhất là cơ thể không phân đốt và có dạng hình trụ tròn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài