Câu hỏi 2 trang 32 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 32 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp” đặt tên cho ngành?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp” đặt tên cho ngành?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung

Lời giải chi tiết

- Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

- Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.

- Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.

- Lấy đặc điểm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điểm chung là cơ thể dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài