Câu hỏi 2 trang 30 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 30 VBT Sinh học 7: Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Sán lá gan có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và ruột phân nhánh.

Lời giải chi tiết

- Sán đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.

- Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong loài ốc ruộng, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi.

- Ấu trùng có đuôi rời khỏi cơ thế ốc, bám vào cây cỏ, bèo và cây thủy sinh, rụng đuôi, kết vò cứng, trở thành kén sán.

- Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 11. Sán lá gan
Gửi bài