Câu hỏi 2 trang 25 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 25 VBT Sinh học 7: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Đề bài

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thủy tức và san hô đều thuộc Ngành Ruột khoang, sinh sản vô tính mọc chồi. 

Lời giải chi tiết

Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài