Câu hỏi 1 trang 56 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 56 VBT Sinh học 7: Sự phong phú đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Đề bài

Sự phong phú đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giáp xác rất đa dạng, sống ở các môi trường nước, một số ở cạn, số nhỏ kí sinh

Lời giải chi tiết

Ở các địa phương em có các loại giáp xác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài