Câu hỏi 1 trang 44,45 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 44,45 VBT Sinh học 7: Trai tự vệ để thoát khỏi kẻ thù bằng cách nào?

Quảng cáo

Đề bài

Trai tự vệ để thoát khỏi kẻ thù bằng cách nào?

Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ ấy có hiệu quả?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trai sông đại diện là đại diện của ngành Thân mềm. Chúng có lối sống chui rúc trong bùn, di chuyển chậm chạp

Lời giải chi tiết

- Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong.

Nhờ vỏ cứng rắn và 2 cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể ăn phần mềm cơ thể trai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 18. Trai sông
Gửi bài