Bài 99 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 17 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

\(a)\) \({3^2} + {4^2}\)             \(b)\) \({5^2} + {12^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({3^2} + {4^2} = 3.3 + 4.4 \)\(= 9 + 16 = 25 = {5^2}\)

Vậy \({3^2} + {4^2}\) là số chính phương.

\(b)\) \({5^2} + {12^2} = 5.5 + 12.12 \)\(= 25 + 144 = 169 = {13^2}\)       

Vậy \({5^2} + {12^2}\) là số chính phương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close