Bài 103 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x mà x^50=x.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x\) mà \(x^{50}=x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng định nghĩa lũy thừa: \(a^n=\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa\, số }\,\)\( (n\ne 0)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \( x^{50} = \underbrace {x.x.x...x}_{50 \,thừa \,số}\) 

Mà \(x^{50} = x\) nên chỉ có hai giá trị của \(x\) thỏa là \(x = 0\) và \(x = 1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close