Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

\(a)\) \(5^2+12^2\)              \(b)\) \(8^2+15^2\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

Mỗi tổng trên có là một số chính phương. Vì:

\(a)\) \(5^2+12^2\)\(=25+144=169=13^2\)

\(b)\) \(8^2+15^2\)\(=64+225=289=17^2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close