Quảng cáo
 • pic

  Bài 96 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 96 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm số nghịch đảo của các số sau ...

 • pic

  Bài 97 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 97 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 98 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 98 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau ...

 • pic

  Bài 99 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 98 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết : a) 3/4 . x = 1 ; ...

 • pic

  Bài 100 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 100 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả ...

 • pic

  Bài 101* trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 101* trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2.

 • pic

  Bài 102* trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 102* trang 29 sách bài tập toán 6. Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

 • pic

  Bài 103 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 103 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần ...

 • pic

  Bài 104 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 104 trang 29 sách bài tập toán 6. a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? ...

 • pic

  Bài 105 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 105 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, ...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài