Bài 99 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết : a) 3/4 . x = 1 ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(\displaystyle x\), biết : 

a) \(\displaystyle {3 \over 4}x = 1\)

b) \(\displaystyle {4 \over 7}x = {9 \over 8} - 0,125\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+)  Tính giá trị vế phải trước (nếu cần).

+) \(x\) đóng vai trò thừa số chưa biết, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {\rm{}}{3 \over 4}x = 1 \)

\(\displaystyle \Rightarrow x = 1:{3 \over 4} \)

\(\displaystyle \Rightarrow x = 1.{4 \over 3} \)

\(\displaystyle \Rightarrow x = {4 \over 3}\) 

b) \(\displaystyle {4 \over 7}x = {9 \over 8} - 0,125 \)

\(\Rightarrow  \displaystyle  {4 \over 7}x = {9 \over 8} - {1 \over 8}\)

\(\Rightarrow  \displaystyle  {4 \over 7}x= 1 \)

\(\Rightarrow \displaystyle  x = 1:{4 \over 7} \)

\(\Rightarrow \displaystyle  x= 1.{7 \over 4}\)

\(\Rightarrow \displaystyle  x = {7 \over 4}.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close