Quảng cáo
 • pic

  Bài 62 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 62 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

 • pic

  Bài 63 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 64 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) (x-47)-115=0...

 • pic

  Bài 65 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39

 • pic

  Bài 66 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 66 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị: 213-98

 • pic

  Bài 67 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 67 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách: a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số : 28.25...

 • pic

  Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

 • pic

  Bài 69 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 69 trang 14 sách bài tập toán 6. Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

 • pic

  Bài 70 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 70 trang 14 SBT toán 6. a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

 • pic

  Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

 • pic

  Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

 • pic

  Bài 74 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 74 trang 14 sách bài tập toán 6. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

 • pic

  Bài 75 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 75 trang 14 sách bài tập toán 6. Đố: Đặt các số 1,2,3,4,5 vào các vòng tròn để ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng ngang đều bằng 9...

 • pic

  Bài 76 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 76 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) (1200+60):12;...

 • pic

  Bài 77 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 77 trang 14 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) x-36:18=12;...

 • pic

  Bài 78 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 78 trang 15 sách bài tập toán 6. Tìm thương:...

 • pic

  Bài 79 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 79 trang 15 sách bài tập toán 6. Viết một số A bất kì có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có sáu chữ số. Kết quả được số A, hãy giải thích vì sao?

 • pic

  Bài 80 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 80 trang 15 sách bài tập toán 6. Bán kính Trái Đất là 6380km. a) Xác định bán kính mặt Trăng...

 • pic

  Bài 81 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 81 trang 15 sách bài tập toán 6. Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?

Gửi bài