Bài 63 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Trong phép chia một số tự nhiên cho \(6\), số dư có thể bằng bao nhiêu \(?\)

\(b)\) Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho \(4\), chia cho \(4\) dư \(1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\)

Nếu \(r=0\) thì ta có phép chia hết.

Nếu \(r \ne 0\) thì ta có phép có dư.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Trong phép chia một số tự nhiên cho \(6\) , số dư có thể bằng :

\(\{ {0;1;2;3;4;5}\}\) (vì số dư luôn nhỏ hơn số chia)

\(b)\) Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho \(4\) là:

\(4m (m \in \mathbb{N})\) 

Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho \(4\) dư \(1\) là :

\(4m + 1 (m \in \mathbb{N})\)

Loigiaihay.com

 • Bài 64 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) (x-47)-115=0...

 • Bài 65 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39

 • Bài 66 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 66 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị: 213-98

 • Bài 67 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 67 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách: a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số : 28.25...

 • Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

Quảng cáo
close