Bài 63 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Trong phép chia một số tự nhiên cho \(6\), số dư có thể bằng bao nhiêu \(?\)

\(b)\) Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho \(4\), chia cho \(4\) dư \(1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\)

Nếu \(r=0\) thì ta có phép chia hết.

Nếu \(r \ne 0\) thì ta có phép có dư.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Trong phép chia một số tự nhiên cho \(6\) , số dư có thể bằng :

\(\{ {0;1;2;3;4;5}\}\) (vì số dư luôn nhỏ hơn số chia)

\(b)\) Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho \(4\) là:

\(4m (m \in \mathbb{N})\) 

Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho \(4\) dư \(1\) là :

\(4m + 1 (m \in \mathbb{N})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài