Quảng cáo
 • pic

  Bài 188 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 188 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm BCNN của: a) 40 và 52; b) 42, 70 và 180; c) 9, 10 và 11

 • pic

  Bài 189 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 189 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 190 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 190 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.

 • pic

  Bài 191 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 191 trang 30 sách bài tập toán 6. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

 • pic

  Bài 192 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 192 trang 30 sách bài tập toán 6. Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày...

 • pic

  Bài 193 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 193 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

 • pic

  Bài 194 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 194 trang 30 sách bài tập toán 6. Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

 • pic

  Bài 195 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 195 trang 30 sách bài tập toán 6. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.

 • pic

  Bài 196 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 196 trang 30 sách bài tập toán 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

 • pic

  Bài 197 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 197 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài