Bài 194 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 194 trang 30 sách bài tập toán 6. Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(m\, ⋮ \,n,\) tìm \(BCNN\, (m; n).\) Cho ví dụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên \(a\) và \(b\) là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả \(a\) và \(b.\)

Lời giải chi tiết

Vì \(m\, ⋮ \,n,\) nên \(BCNN\, (m; n)=m\)

Ví dụ \(12 \, ⋮\, 4\) nên \(BCNN \,(12; 4) = 12\)

Loigiaihay.com

 • Bài 195 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 195 trang 30 sách bài tập toán 6. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.

 • Bài 196 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 196 trang 30 sách bài tập toán 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

 • Bài 197 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 197 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa...

 • Bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống.

 • Bài 18.2 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 18.2 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6.

Quảng cáo
close