Quảng cáo
 • pic

  Bài 148 trang 24 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 148 trang 24 sách bài tập toán 6. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 1431; 635; 119; 73.

 • pic

  Bài 149 trang 24 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 149 trang 24 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 5.6.7 + 8.9...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 150 trang 24 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 150 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 5* là một hợp số.

 • pic

  Bài 151 trang 24 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 151 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.

 • pic

  Bài 152 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 152 trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.

 • pic

  Bài 153 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 153 trang 25 sách bài tập toán 6. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p...

 • pic

  Bài 154 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 154 trang 25 sách bài tập toán 6. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

 • pic

  Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

 • pic

  Bài 156 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 156 trang 25 sách bài tập toán 6. Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố?

 • pic

  Bài 157 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 157 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Số 2009 có là bội số của 41 không?...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài