Bài 152 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 152 trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(k\) để \(5k\) là số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào định nghĩa số nguyên tố và hợp số:

+) Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\), chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó.

+) Hợp số là số tự nhiên lớn hơn \(1\) có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

Ta có:  \(k = 0  \Rightarrow  5k = 0:\) không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số

\(k = 1 \Rightarrow  5k = 5:\) là số nguyên tố

\(k \ge 2  \Rightarrow  5k\) là hợp số (vì \(5k\) có các ước \(1, 5,k\) và \(5k\))

Vậy \(k =1\) thì \(5k\) là số nguyên tố.

Loigiaihay.com

 • Bài 153 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 153 trang 25 sách bài tập toán 6. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p...

 • Bài 154 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 154 trang 25 sách bài tập toán 6. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

 • Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

 • Bài 156 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 156 trang 25 sách bài tập toán 6. Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố?

 • Bài 157 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 157 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Số 2009 có là bội số của 41 không?...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close