Bài 157 trang 25 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 157 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Số 2009 có là bội số của 41 không?...

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Số \(2009\) có là bội số của \(41\) không \(?\)

\(b)\) Từ \(2000\) đến \(2020\) chỉ có ba số nguyên tố là \(2003, 2011 , 2017.\) Hãy giải thích tại sao các số lẻ khác nhau trong khoảng từ \(2000\) đến \(2020\) đều là hợp số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Nếu có số tự nhiên \(a\) chia hết cho số tự nhiên \(b\) thì ta nói \(a\) là bội của \(b\).

\(b)\) Căn cứ vào định nghĩa số nguyên tố và hợp số.

+) Để chứng minh một số là số nguyên tố, ta chứng minh số đó không có ước nào khác \(1\) và chính nó.

+) Để chứng minh một số là hợp số, ta chỉ ra rằng tồn tại một ước của nó khác \(1\) và khác chính nó.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Vì \(2009\; ⋮\; 41\) nên \(2009\) là bội số của \(41.\)

\(b)\) Từ \(2000\) đến \(2020\) chỉ có ba số nguyên tố là \(2003,2011,2017\) vì:

Các số chẵn \(2000;2002;2004;...;2020\) là hợp số vì chúng chia hết cho \(2.\)

Số 2001 có \(2+0+0+1=3\; ⋮\;3\), do đó \(2001\; ⋮\; 3\). Nên \(2001\) là hợp số.

Số 2005 có chữ số tận cùng là 5, do đó \(2005 \;⋮\; 5\). Nên \(2005\) là hợp số.

Số 2007 có tổng các chữ số là \(2+0+0+7=9\; ⋮\;3 \), do đó \(2007 \;⋮\; 3\). Nên \(2007\) là hợp số.

Số \(2009=41.49\), do đó \(2009\; ⋮\; 41\). Nên \(2009\) là hợp số.

Số \(2013=11.183\) do đó \(2013 \;⋮\; 11\). Nên \(2013\) là hợp số.

Số 2015 có chữ số tận cùng là 5, do đó \(2015 \;⋮\; 5\). Nên \(2015\) là hợp số.

Số 2019 có tổng các chữ số \(2+0+1+9=12\; ⋮\;3\), do dó \(2019 \;⋮\; 3\). Nên \(2019\) là hợp số.

Loigiaihay.com

 • Bài 158 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 158 trang 25 sách bài tập toán 6. Gọi a = 2.3.4.5. … .101. Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là hợp số không?...

 • Bài 14.1 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14.1 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 1? Hãy chọn phương án đúng...

 • Bài 14.2 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14.2 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên abc có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố a, b, c.

 • Bài 156 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 156 trang 25 sách bài tập toán 6. Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố?

 • Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

Quảng cáo
close