Quảng cáo
 • pic

  Bài 25 trang 10 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 25 trang 10 sách bài tập toán 6. Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản ...

 • pic

  Bài 26 trang 10 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 26 trang 10 sách bài tập toán 6. Một tủ sách có 1400 cuốn, trong đó có 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn sách văn học, 108 cuốn sách ngoại ngữ, ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 27 trang 10 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 27 trang 10 sách bài tập toán 6. Rút gọn : a) 4.7/9.32 ; ...

 • pic

  Bài 28 trang 10 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 28 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể) ...

 • pic

  Bài 29 trang 10 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 6. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản) ...

 • pic

  Bài 30 trang 10 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 30 trang 10 sách bài tập toán 6. Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm mấy phần của ngày ?

 • pic

  Bài 31 trang 11 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 31 trang 11 sách bài tập toán 6. Hỏi lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phần của dung tích bể?

 • pic

  Bài 32 trang 11 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 32 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây ...

 • pic

  Bài 33 trang 11 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 33 trang 11 sách bài tập toán 6. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại ...

 • pic

  Bài 34 trang 11 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 34 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm tất cả các phân số bằng phân số 21/28 và có mẫu số là số tự nhiên nhỏ hơn 19.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài