Bài 28 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể) ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể):

a) \(30\) phút                               b) \(25\) phút                           c) \(100\) phút

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn viết một số đo từ đơn vị phút sang đơn vị giờ ta lấy số đó chia cho \(60.\)

Lời giải chi tiết

a) \(30\) phút \(=\displaystyle{{30} \over {60}}\) giờ \(=\displaystyle{{30:30} \over {60:30}}\) giờ \(=\displaystyle{{1} \over {2}}\) giờ.         

b) \(25\) phút \(=\displaystyle{{25} \over {60}}\) giờ \(=\displaystyle{{25:5} \over {60:5}}\) giờ \(=\displaystyle{{5} \over {12}}\) giờ.

c) \(100\) phút \(=\displaystyle{{100} \over {60}}\) giờ \(=\displaystyle{{100:20} \over {60:20}}\) giờ  \(=\displaystyle{{5} \over {3}}\) giờ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Rút gọn phân số
Gửi bài