Bài 32 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

$${8 \over {18}};{{ - 35} \over {14}};{{88} \over {56}};{{ - 12} \over { - 27}};{{11} \over 7};{{ - 5} \over 2}$$

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Rút gọn các phân số về phân số tối giản, sau đó so sánh để tìm ra các cặp phân số bằng nhau.

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác \(1\) và \(-1\) của chúng.

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\displaystyle{8 \over {18}} = {{8:2} \over {18:2}} = {4 \over 9} \;\)            \(\displaystyle{{ - 35} \over {14}} = {{ - 35:7} \over {14:7}} = {{ - 5} \over 2}\)

\(\displaystyle{{88} \over {56}} = {{88:8} \over {56:8}} = {{11} \over 7}\;;\)               \(\displaystyle{{ - 12} \over { - 27}} = {{ - 12:( - 3)} \over { - 27:( - 3)}} = {4 \over 9}\)

Các phân số \(\displaystyle {{11} \over 7};{{ - 5} \over 2}\) là phân số tối giản. 

Vậy: \(\displaystyle{8 \over {18}} = {{ - 12} \over {27}};\)           \(\displaystyle{{ - 35} \over {14}} = {{ - 5} \over 2};\)            \(\displaystyle{{88} \over {56}} = {{11} \over 7}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Rút gọn phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài