Bài 33 trang 11 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 11 sách bài tập toán 6. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại: 

\(\displaystyle {{15} \over {35}};{{ - 6} \over {33}};{{21} \over {49}};{{ - 21} \over {91}};{{14} \over { - 77}};{{ - 24} \over {104}};{6 \over {22}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Rút gọn các phân số về phân số tối giản, sau đó so sánh để tìm ra phân số không bằng các phân số còn lại.

- Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác \(1\) và \(-1\) của chúng.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle{{15} \over {35}} = {{15:5} \over {35:5}} = {3 \over 7}\;\)

\(\displaystyle{{ - 6} \over {33}} = {{ - 6:3} \over {33:3}} = {{ - 2} \over {11}};\)

\(\displaystyle{{21} \over {49}} = {{21:7} \over {49:7}} = {3 \over 7}\;\)

\(\displaystyle{{ - 21} \over {91}} = {{ - 21:7} \over {91:7}} = {{ - 3} \over {13}}\) 

\(\displaystyle{{14} \over { - 77}} = {{14:( - 7)} \over { - 77:( - 7)}} = {{ - 2} \over {11}}\;\)

\(\displaystyle{{ - 24} \over {104}} = {{ - 24:8} \over {104:8}} = {{ - 3} \over {13}};\)

\(\displaystyle{6 \over {22}} = {{6:2} \over {22:2}} = {3 \over {11}}\)

Từ đó suy ra, \(\displaystyle{{15} \over {35}} = {{21} \over {49}},\) \(\displaystyle{{ - 6} \over {33}}={{14} \over { - 77}},\) \(\displaystyle{{ - 21} \over {91}} ={{ - 24} \over {104}} \)

Vậy phân số không bằng các phân số còn lại là \(\displaystyle{6 \over {22}}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Rút gọn phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài