Quảng cáo
 • pic

  Bài 120 trang 85 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 120 trang 85 sách bài tập toán 6. Tính: a) (+5).(+11) b) (-6).9 c) 23.(-7) d) (-250).(-8) e) (+4).(-3)

 • pic

  Bài 121 trang 85 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 121 trang 85 sách bài tập toán 6. Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả: (+22).(+6); ( -22).(+6); (-22).(-6); (+6).(-22)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 122 trang 86 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 122 trang 86 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn vẽ trên mặt đất(hình 24). Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

 • pic

  Bài 123 trang 86 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 123 trang 86 sách bài tập toán 6. So sánh: a) (-9).(-8) với 0; b) (-12).4 với (-2).(-3); c) (+20).(+8) với (-19).(-9)

 • pic

  Bài 124 trang 86 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 124 trang 86 sách bài tập toán 6. Giá trị của biểu thức (x – 4).(x + 5) khi x = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D.

 • pic

  Bài 125 trang 86 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 125 trang 86 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình 25.

 • pic

  Bài 126 trang 86 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 126 trang 86 sách bài tập toán 6. Những số nào trong các số: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức: x.(4+x) = -3?

 • pic

  Bài 127 trang 87 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 127 trang 87 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không?

 • pic

  Bài 128 trang 87 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 128 trang 87 sách bài tập toán 6. Tính: a) (-16).12; b) 22.(-5); c) (-2500).(-100)

 • pic

  Bài 129 trang 87 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 129 trang 87 sách bài tập toán 6. Điền vào ô trống trong bảng.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài