Bài 127 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 127 trang 87 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không?

Quảng cáo

Đề bài

Dự đoán giá trị của số nguyên \(y\) trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không:

\(a)\, (15 – 22).y = 49 \)                           

\(b)\, (3 + 6 – 10).y = 200\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy tắc sau để dự đoán:

- Nhân hai số nguyên dương: ta nhân như hai số tự nhiên.

- Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \((15 – 22).y = 49\)

Suy ra \((-7).y =49.\) Dự đoán: \(y = -7\)

Thử lại: \((-7).(-7)=7.7 = 49.\) Vậy \(y = -7.\)

b) Ta có: \((3 + 6 – 10).y = 200.\)

Suy ra \((-1).y=200.\) Dự đoán \(y = -200.\)

Thử lại: \((-1).(-200)=1.200 = 200.\) Vậy \(y = -200.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close