Bài 128 trang 87 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 87 sách bài tập toán 6. Tính: a) (-16).12; b) 22.(-5); c) (-2500).(-100)

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

\(a)\) \((-16).12\)

\(b)\) \(22.(-5)\)

\(c)\) \((-2500).(-100) \)      

\(d)\) \({\left( { - 11} \right)^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu: Ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

+) Muốn nhân hai số nguyên khác dấu: Ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng, rồi dặt dấu "\(-\)" trước kết quả nhận được.

+) Tích của hai số nguyên cùng dấu là \(1\) số nguyên dương;

+) Tích của hai số nguyên trái dấu là \(1\) số nguyên âm. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \((-16).12=-(16.12) = -192\) 

\(b)\) \(22.(-5) =-(22.5)= -110\)

\(c)\) \((-2500).(-100)=2500.100\)\(  = 250000\)

\(d)\) \({\left( { - 11} \right)^2} = \left( { - 11} \right).\left( { - 11} \right)\)\(=11.11 = 121\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close