Bài 122 trang 86 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 122 trang 86 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn vẽ trên mặt đất(hình 24). Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn vẽ trên mặt đất (hình \(24\)), bạn Long đã bắn được: \(2\) viên điểm \(5,\) \(2\) viên điểm \(0\) và \(2\) viên điểm \(-1.\) Bạn Minh đã bắn được: \(1\) viên điểm \(10,\) \(2\) viên điểm \(5,\) \(1\) viên điểm \(-1\) và \(2\) viên điểm \(-10.\) Hỏi bạn nào được điểm cao hơn\(?\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào đề bài, suy luận để dẫn đến việc thực hiện phép nhân hai số nguyên: Tính tổng số điểm của bạn Long và tổng số điểm của bạn Minh rồi so sánh.

Sử dụng qui tắc:

- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

- Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau.

Lời giải chi tiết

Số điểm của bạn Long:

\(2.5 + 2. 0 + 2.( -1) \)\(=10+0+(-2)\)\(= 10 + 0 – 2 = 8\)

Số điểm của bạn Minh:

\(10.1 + 2.5 + 1.( -1) + 2. (-10)\)\(=10+10+(-1)+(-20)\)\( = 10 + 10 – 1 – 20 =  - 1\)

Ta có \(8>-1\) 

Vậy số điểm của bạn Long cao hơn bạn Minh.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài