Bài 29 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 6. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản) ...

Quảng cáo

Đề bài

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

a) \(45dm^2\)                            b) \(300cm^2\)                        c) \(57500mm^2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách chuyển đổi :

+) \(1m^2 = 100dm^2\) hay \(1dm^2 = \dfrac{1}{100}m^2\;;\)

+) \(1m^2 = 10000cm^2\) hay \(1cm^2 = \dfrac{1}{10000}m^2\;;\)

+) \(1m^2 = 1000000mm^2\) hay \(1mm^2 = \dfrac{1}{1000000}m^2.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{\rm{}}45{\rm{d}}{m^2} = {{45} \over {100}}{m^2}\)\( \displaystyle = {{5.9} \over {5.20}}{m^2} = {9 \over {20}}{m^2}\;;\)

b) \(\displaystyle300c{m^2} = {{300} \over {10000}}{m^2} \)\(\displaystyle = {{3.100} \over {100.100}}{m^2}= {3 \over {100}}{m^2}\;;\)

c) \(\displaystyle57500m{m^2} = {{57500} \over {1000000}}{m^2} \)\(\displaystyle= {{23.2500} \over {400.2500}}{m^2} = {{23} \over {400}}{m^2}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Rút gọn phân số
Gửi bài