Bài 27 trang 10 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 10 sách bài tập toán 6. Rút gọn : a) 4.7/9.32 ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn:

a) \(\displaystyle{{4.7} \over {9.32}}\)                                b) \(\displaystyle{{3.21} \over {14.15}}\)

c) \(\displaystyle{{2.5.13} \over {26.35}}\)                             d) \(\displaystyle{{9.6-9.3} \over {18}}\)

e) \(\displaystyle{{17.5-17} \over {3-20}}\)

f) \(\displaystyle{{49+7.49} \over {49}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích tử số và mẫu số thành tích của các thừa số, sau đó lần lượt chia tử số và mẫu số cho các thừa số chung.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{{4.7} \over {9.32}} = {{4.7} \over {9.4.8}} = {7 \over {9.8}} = {7 \over {72}}\)

b) \(\displaystyle{{3.21} \over {14.15}} = {{3.3.7} \over {2.7.3.5}} = {3 \over {2.5}} = {3 \over {10}}\)

c) \(\displaystyle{{2.5.13} \over {26.35}} = {{2.5.13} \over {2.13.5.7}} = {1 \over 7}\)

d) \(\displaystyle{\rm{}}{{9.6 - 9.3} \over {18}} = {{9.(6 - 3)} \over {9.2}} = {{6 - 3} \over 2} \)\(\displaystyle= {3 \over 2}\)

e) \(\displaystyle{\rm{}}{{17.5 - 17} \over {3 - 20}} = {{17.(5 - 1)} \over { - 17}} = {{5 - 1} \over { - 1}} \)\(\displaystyle=  - 4\)

f) \(\displaystyle{{49 + 7.49} \over {49}} = {{49.(1 + 7)} \over {49}} \)\(\displaystyle= 1 + 7 = 8\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Rút gọn phân số
Gửi bài